Kontakty a adresa spoločnosti

 

Adresa : Priemyselná 969/14, 963 01 Krupina

 

ODDELENIE, FUNKCIATELEFÓNMOBILE-MAIL
Konateľ
doc. Ing. Jozef Krilek, PhD.045 55 19 0830907 603 360jkrilek@gmail.com
Sekretariát,  objednávky ubytovania na Chate Šváb (do 15.00 hod.)
Ing. Emília Gregáňová
0902 923 783emilia.greganova@gmail.com
Finančný účtovník
Ing. Anna Kučerová
Personalistika a mzdový učtovník
Ing. Emília Gregáňová
0902 923 783emilia.greganova@gmail.com
Ťažba dreva
Ján Očovský
0902 923 784
Odbyt
Ing. Erich Krátky
0911 283 120erich.kratky.msl@gmail.com
Pestovná činnosť, držba pozemkov, referent pre správu lesných ciest a zvážnic
Viktor Kohút0902 923 785

viktor.kohut.msl@gmail.com

LO Jabloňová

Vedúci LO Kukučka
Ján Očovský---0902 923 784---
LO Kopanice
Vedúci LO Záhorská
Vladimír Drígeľ---0902 923 788---
Vedúci LO Bebrava
Jozef Tomašovic---0902 923 786---
Vedúci expedičného skladu
Vojtech Mihályi045 55 11 3500902 923 787---
Pilčík
Zdenko Sedliak
Strojník
Pavel Cúth              ---
Štefan Valentík---

---