KONTAKTY A SÍDLO SPOLOČNOSTI

 

 

Mestské lesy, s.r.o. , Priemyselná 969/14, 963 01 Krupina,

IČO 31616798,

OTP Banka Slovensko a.s. SK07 5200 0000 0000 1664 6973

 

 

 

ODDELENIE, FUNKCIATELEFÓNMOBILE-MAIL

 

Konateľ

Ing. Jozef Capuliak, PhD.
+421908 288 668

jozcap@post.sk , mestskelesy@krupina.sk

 

Personalistika

Mzdový učtovník

Správa webovej stránky

Zverejňovanie dokumentov

Prevádzkár Chaty Šváb, objednávky ubytovania  (do 15.00 hod.)

Ing. Emília Gregáňová
+421902 923 783emilia.greganova@gmail.com

 

Finančný účtovník

Ing. Anna Kučerová
+421902 923 781ingkucerova@gmail.com

 

 

Ťažba drevnej hmoty

Ing. Jozef Capuliak, PhD.+421908 288 668jozcap@post.sk

 

 

Odbyt drevnej hmoty

Ing. Erich Krátky
+421911 283 120erich.kratky.msl@gmail.com

 

Pestovná činnosť, držba pozemkov

Referent pre správu lesných ciest a zvážnic

Viktor Kohút+421902 923 785

viktor.kohut.msl@gmail.com

LO Jabloňová
-
Lesník LO Kukučka
Ján Očovský---+421902 923 784jan.ocovsky58@gmail.com

 

LO Kopanice

-

 

Lesník LO Záhorská

Vladimír Drígeľ---+421902 923 788---

 

Lesník LO Bebrava

Jozef Tomašovic---+421902 923 786---

 

 

 

Vedúci expedičného skladu

Vojtech Mihályi
+421902 923 787---

 

Pilčík

Zdenko Sedliak                                                      ---                                                    ---

 

Strojník

Pavel Cúth                                                            ---                                                    ---
Štefan Valentík---

---

Miroslav Filip---

---

Jozef Országh---

---

Upratovačka

Natália Gregáňová                                                     ---                                                    ---