OZNAM SAMOVÝROBA

 

Oznamujeme všetkým občanom mesta Krupina, že

sa zastavuje vydávanie lístkov

na    s a m o v ý r o b u drevnej hmoty

a to od 1. októbra 2020.

Naďalej bude možnosť kúpy palivového dreva :

- 4 m dĺžky z odvozného miesta – 51,60 €/m³ (28,90 €/prm),

- manipulačného odpadu z exped. skladu – 48,00 €/m³ (25,92 €/prm),

- metrinu z odvozného miesta aj z expedičného skladu – 33,00 €/prm.