PROJEKTY

 

Názov projektu: Nákup lesnej techniky pre Mestské lesy, s.r.o.


Hlavný cieľ: Obstaranie modernej ekologickej lesnej techniky, ktorá  umožní posilniť
uplatňovanie vhodného obhospodarovanie s pozitívnym dopadom na biodiverzitu.