Vízia a poslanie

Poslanie podniku Mestské lesy, s.r.o. Krupina je možné premietnuť do niekoľkých cieľov, ktorými sú:

  • spokojnosť a dôvera zákazníkov ako výsledok budovania korektných a stabilných vzťahov so zákazníkmi napĺňaním ich potrieb,
  • spokojnosť a lojalita zamestnancov sprevádzaná korektnými vzťahmi, vytváranie vhodných pracovných podmienok a motivačného prostredia,
  • spoločensky a environmentálne zodpovedné hospodárenie v lesoch na požadovanej profesionálnej úrovni v súlade s legislatívou,
  • trvalá prosperita podniku vedúca k zhodnocovaniu majetku mesta,
  • v širšom kontexte prispieť k rozvoju regiónu a lesníckej profesie a k najvyššiemu spoločenskému hodnoteniu,
  • uvažovať o zhodnotení mimoprodukčných funkcií lesa, ktoré v budúcnosti môžu byť nezanedbateľným zdrojom príjmov, budovanie prímestských lesoparkov, rozvoj agroturistiky.