Zmluvy 2011

ZVEREJNENÉČÍSLOPOPIS
14.03.20111Zmluva o preprave dreva na rok 2011
14.03.20112Zmluva o preprave dreva na rok 2011
14.03.20111/2011Zmluva o dielo
14.03.20112/2011Zmluva o dielo
14.03.20113/2011Zmluva o vykonaní prác
14.03.20113/2011Zmluva o dielo
16.03.20114/2011Zmluva o dielo
16.03.20115/2011Zmluva o dielo
16.03.20116/2011Zmluva o dielo
16.03.20117/2011Zmluva o dielo
16.03.20114/2011Zmluva o vykonaní prác
16.03.20115/2011Zmluva o vykonaní prác
16.03.20115/2011Zmluva o dielo
16.03.20116/2011Zmluva o vykonaní prác
16.03.20117/2011Zmluva o vykonaní prác
16.03.20118/2011Zmluva o vykonaní prác
16.03.20118/2011Zmluva o dielo
16.03.20119/2011Zmluva o dielo
16.03.201110/2011Zmluva o dielo
17.03.20119/2011Zmluva o vykonaní prác
18.03.201110/2011Zmluva o vykonaní prác
18.03.201111/2011Zmluva o vykonaní prác
18.03.201112/2011Zmluva o vykonaní prác
18.03.201113/2011Zmluva o vykonaní prác
18.03.201116Dodatok č. 16 k nájomnej zmluve
18.03.201114/2011Zmluva o vykonaní prác
18.03.201115/2011Zmluva o vykonaní prác
18.03.201116/2011Zmluva o vykonaní prác
18.03.201118/2011Zmluva o vykonaní prác
18.03.201120/2011Zmluva o vykonaní prác
23.03.201121/2011Zmluva o vykonaní prác
23.03.201122/2011Zmluva o vykonaní prác
23.03.201123/2011Zmluva o vykonaní prác
23.03.201123/2011Zmluva o vykonaní prác
23.03.201124/2011Zmluva o vykonaní prác
23.03.201125/2011Zmluva o vykonaní prác
23.03.201126/2011Zmluva o vykonaní prác
24.03.201128/2011Zmluva o vykonaní prác
24.03.201129/2011Zmluva o vykonaní prác
24.03.201130/2011Zmluva o vykonaní prác
24.03.201131/2011Zmluva o vykonaní prác
24.03.201133/2011Zmluva o vykonaní prác
24.03.201134/2011Zmluva o vykonaní prác
24.03.201135/2011Zmluva o vykonaní prác
24.03.201136/2011Zmluva o vykonaní prác
24.03.201137/2011Zmluva o vykonaní prác
24.03.201138/2011Zmluva o vykonaní prác
24.03.201139/2011Zmluva o vykonaní prác
24.03.201140/2011Zmluva o vykonaní prác
24.03.201141/2011Zmluva o vykonaní prác
24.03.201142/2011Zmluva o vykonaní prác
24.03.2011Dohoda o platbách za el. energiu
24.03.2011Dodatok č. 2 k zmluve o poskytovaní pracovnej zdravotnej služby
24.03.201103/2011Zmluva o dielo
24.03.2011Mandátna zmluva
25.03.201144/2011Zmluva o vykonaní prác
25.03.201145/2011Zmluva o vykonaní prác
25.03.201146/2011Zmluva o vykonaní prác
25.03.201147/2011Zmluva o vykonaní prác
25.03.201148/2011Zmluva o vykonaní prác
25.03.201149/2011Zmluva o vykonaní prác
25.03.201150/2011Zmluva o vykonaní prác
30.03.201151/2011Zmluva o vykonaní prác
30.03.201152/2011Zmluva o vykonaní prác
30.03.201153/2011Zmluva o vykonaní prác
01.04.201155/2011Zmluva o vykonaní prác
01.04.201156/2011Zmluva o preprave dreva
01.04.201157/2011Zmluva o vykonaní prác
01.04.201158/2011Zmluva o vykonaní prác
01.04.201159/2011Zmluva o vykonaní prác
01.04.201160/2011Zmluva o vykonaní prác
01.04.201161/2011Zmluva o vykonaní prác
01.04.201162/2011Zmluva o vykonaní prác
01.04.201163/2011Zmluva o vykonaní prác
01.04.201164/2011Zmluva o vykonaní prác
01.04.201165/2011Zmluva o vykonaní prác
01.04.201166/2011Zmluva o vykonaní prác
01.04.201171/2011Zmluva o vykonaní prác
01.04.201172/2011Zmluva o vykonaní prác
01.04.201173/2011Zmluva o vykonaní prác
01.04.201174/2011Zmluva o vykonaní prác
01.04.201175/2011Zmluva o vykonaní prác
01.04.201176/2011Zmluva o vykonaní prác
01.04.201177/2011Zmluva o vykonaní prác
01.04.201178/2011Zmluva o vykonaní prác
01.04.201179/2011Zmluva o vykonaní prác
01.04.201180/2011Zmluva o vykonaní prác
01.04.201181/2011Zmluva o vykonaní prác
01.04.201182/2011Zmluva o vykonaní prác
01.04.201183/2011Zmluva o vykonaní prác
01.04.201184/2011Zmluva o vykonaní prác
01.04.201185/2011Zmluva o vykonaní prác
01.04.201186/2011Zmluva o vykonaní prác
01.04.201187/2011Zmluva o vykonaní prác
01.04.201188/2011Zmluva o vykonaní prác
01.04.201189/2011Zmluva o vykonaní prác
01.04.201190/2011Zmluva o vykonaní prác
01.04.201191/2011Zmluva o vykonaní prác
01.04.201192/2011Zmluva o vykonaní prác
01.04.201193/2011Zmluva o vykonaní prác
01.04.201194/2011Zmluva o vykonaní prác
01.04.201195/2011Zmluva o vykonaní prác
01.04.201196/2011Zmluva o vykonaní prác
01.04.201197/2011Zmluva o vykonaní prác
01.04.201198/2011Zmluva o vykonaní prác
01.04.201199/2011Zmluva o vykonaní prác
01.04.20111/2011Zmluva o vykonaní prác
01.04.20112/2011Zmluva o vykonaní prác
01.04.20111/2011Kúpna zmluva
01.04.20112/2011Kúpna zmluva
01.04.20113/2011Kúpna zmluva
01.04.20114/2011Kúpna zmluva
01.04.20115/2011Kúpna zmluva
01.04.20116/2011Kúpna zmluva
01.04.20117/2011Kúpna zmluva
01.04.20118/2011Kúpna zmluva
01.04.20119/2011Kúpna zmluva
01.04.201110/2011Kúpna zmluva
01.04.201111/2011Kúpna zmluva
01.04.201112/2011Kúpna zmluva
01.04.201113/2011Kúpna zmluva
01.04.201115/2011Kúpna zmluva
01.04.201116/2011Kúpna zmluva
01.04.201117/2011Kúpna zmluva
01.04.201118/2011Kúpna zmluva
01.04.201119/2011Kúpna zmluva
01.04.201120/2011Kúpna zmluva
01.04.201122/2011Kúpna zmluva
01.04.201123/2011Kúpna zmluva
01.04.201123/2011/BIOZmluva o dodávke biomasy
01.04.201124/2011Kúpna zmluva
01.04.201125/2011Kúpna zmluva
01.04.201126/2011Kúpna zmluva
01.04.201127/2011Kúpna zmluva
01.04.201128/2011Kúpna zmluva
01.04.201129/2011Kúpna zmluva
01.04.201130/2011Kúpna zmluva
01.04.201131/2011Kúpna zmluva
01.04.201132/2011Kúpna zmluva
01.04.201133/2011Kúpna zmluva
01.04.201134/2011Kúpna zmluva
01.04.201135/2011Kúpna zmluva
01.04.201136/2011Kúpna zmluva
01.04.201137/2011Kúpna zmluva
01.04.201138/2011Kúpna zmluva
01.04.201139/2011Kúpna zmluva
01.04.201140/2011Kúpna zmluva
01.04.201142/2011Kúpna zmluva
01.04.201143/2011Kúpna zmluva
01.04.201144/2011Kúpna zmluva
21.04.201110/§50a/PS/2011Dohoda o poskytnutí príspevku
27.06.2011Zmluva o nájme
29.06.2011101/2011Zmluva o vykonaní prác
28.07.2011102/2011Zmluva o vykonaní prác
28.07.2011104/2011Zmluva o vykonaní prác
28.07.2011105/2011Zmluva o vykonaní prác
28.07.2011106/2011Zmluva o vykonaní prác
28.07.2011107/2011Zmluva o vykonaní prác
04.08.201111/2011Zmluva o dielo
04.08.201112/2011Zmluva o dielo
04.08.201113/2011Zmluva o dielo
04.08.201114/2011Zmluva o dielo
04.08.201115/2011Zmluva o dielo
08.08.2011108/2011Zmluva o vykonaní prác
08.08.2011109/2011Zmluva o vykonaní prác
08.08.2011110/2011Zmluva o vykonaní prác
08.08.2011111/2011Zmluva o vykonaní prác
08.08.2011112/2011Zmluva o vykonaní prác
08.08.2011113/2011Zmluva o vykonaní prác
08.08.2011114/2011Zmluva o vykonaní prác
08.08.2011115/2011Zmluva o vykonaní prác
08.08.2011116/2011Zmluva o vykonaní prác
08.08.2011117/2011Zmluva o vykonaní prác
08.08.2011118/2011Zmluva o vykonaní prác
08.08.2011119/2011Zmluva o vykonaní prác
25.08.2011Zmluva o dielo
04.10.2011Rámcová zmluva o vkladoch
08.11.201105/04Np2011Nájomná zmluva
08.11.20114/2011Zmluva o dielo
08.11.20115/2011Zmluva o dielo
08.11.20116/2011Zmluva o dielo
08.11.20117/2011Zmluva o dielo
08.11.2011Zmluva o dielo
08.11.2011Zmluva o dielo
08.11.2011Zmluva o dielo
08.11.2011Zmluva o dielo
08.11.201145/2011Kúpna zmluva