Zmluvy 2012

ZVEREJNENÉČÍSLOPOPIS
20.01.2012Kúpna zmluva - Lenzing Aktiengesellschaft
01.02.20121/2012Zmluva o vykonaní prác (Ťažbová činnosť ) - Cyril Ďurica, Družstevná 33, D.Niva (IČO 31879268)
01.02.20122/2012Zmluva o dielo (Pestovná činnosť) - Lucie Párničanová, Železničná 7, Krupina (IČO 43 765 033)
01.02.20121Zmluva o preprave dreva na rok 2012 (Odvoz) - AA Trans, Č. Hora 2298, Krupina (IČO 36783668)
01.02.20122Zmluva o preprave dreva na rok 2012 (Odvoz) - CND Tvrdošinský, Starohorská cesta 3, Krupina (IČO  36048950)
01.02.20121 - 2012Kúpna zmluva (ODBYT) - ADAMOZ, s.r.o., Parková 8, Topoľčianky (IČO 459814551)
01.02.2012Kúpne zmluvy (ODBYT)- január 2012
01.02.2012Zmluvy o dielo (Pestovná činnosť) - január 2012
01.02.2012Zmluvy o vykonaní prác (Ťažbová činnosť) - január 2012
02.02.2012Kolektívna zmluva pre rok 2012
22.02.2012Dohoda o platbách - Stredoslovenká energetika, Pri rajšianke 4 B, Žilina (IČO 36 403 008)
06.03.2012Kúpne zmluvy (ODBYT)- február 2012
06.03.2012Dodatok č. 21 k nájomnej zmluve - Mesto Krupina, Svätotrojičné nám. 4/4, Krupina (IČO 00320056)
20.03.2012Zmluvy o dielo (Pestovná činnosť) - február 2012
03.04.2012P-3161679800Zmluva o využívaní elektronických služieb UNION ZP, Bajkalská 29/A, Bratislava (IČO 36284831)
03.04.2012Zmluvy o dielo (Pestovná činnosť)- marec 2012
02.05.2012Kúpne zmluvy(ODBYT)- apríl 2012
02.05.2012Komisionárska zmluva - LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o., Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava (IČO 313 966 74)
02.05.2012Dodatok ku Komisionárskej zmluve - LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o., Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava (IČO 313 966 74)
01.06.2012Kúpne zmluvy (ODBYT)- máj 2012
01.06.2012Dodatok č. 22 k nájomnej zmluve Mesto Krupina, Svätotrojičné nám. 4/4, Krupina (IČO 00320056)
20.07.2012Zmluva o preprave - Miroslav Johanides, Bernolákova 5, Krupina (IČO 37821237)
20.07.2012Zmluva o dielo - Mestský podnik služieb, s.r.o., Krupinica 427, Krupina (IČO 36027278)
09.08.2012TS 0108/2012Servisná zmluva - TTA-Telekominikačná technika, alarmy s.r.o. Zvolenská cesta 14, B.Bystrica (IČO 36636428)
09.08.2012TS 0108/2012Zmluva o poskytnutí technickej služby - TTA-Telekominikačná technika, alarmy s.r.o. Zvolenská cesta 14, B.Bystrica (IČO 36636428)
03.09.2012Zmluva o dielo - Ing. Elena Šufliarska, Švermova 49, B.Bystrica (IČO 35261897)
03.09.2012Kúpne zmluvy(ODBYT)- august 2012)
03.10.2012Kúpna zmluva - Slovwood Ružomberok, a.s. - od 1.10.2012 (IČO 36406317)
03.10.2012Kúpne zmluvy(ODBYT)- september 2012)
31.10.201212220729Zmluva o elektronickej faktúre - SOFTIP, a.s., Galvaniho 7/D, Bratislava (IČO 36785512)
20.11.2012Zmluva o dielo - Doprastav, a.s., Drieňová 27, Bratislava (IČO 31333320)
20.11.2012Zmluva o dielo - Lom a služby, s.r.o. Pliešovce(IČO 36716774)
26.11.2012Zmluva o reklame č. 2/2012 - Múzeum vo Sv. Antone(IČO 35985135)
10.12.2012Zmluva o dielo č. 2/2012 - V.ING projektovanie stavieb, pozemné stavby, Dolná Strehová(IČO 30440611)
31.12.2012Sponzorská zmluva - KS a MAS Krupina