Zmluvy 2013

ZVEREJNENÉČÍSLOPOPIS
20.01.2013 Kúpne zmluva - Lenzing Aktiengesellschaft
20.01.2013 Zmluva o podmienkach nákladnej dopravy - Železničná spoločnosť Cargo Slovakia,a.s. Bratislava (IČO 35914921)
31.01.20131/2013Zmluva o dielo (Pestovná činnosť) - Vladimíra Párničanová, Fitsberg 1423, Krupina (IČO 43089801 )
31.01.20131-2/2013Zmluvy o dielo (Pestovná činnosť) - január 2013
31.01.20131/2013Zmluvy č.1/2013 o poskytnutí služieb, Tomaš Veróny OaS, Krupina
31.01.20131Zmluva o preprave dreva na rok 2013 (Odvoz) - CND Tvrdošinský, Starohorská cesta 3, Krupina (IČO 36048950)
31.01.20131-2013 ODBYT
Kúpna zmluva (ODBYT) - UNIFORST, s.r.o., Sielnica 133, (IČO 31623727 )
31.01.2013

1-15/2013

ODBYT

Kúpne zmluvy (ODBYT)- január 2013
31.01.20131/2013Zmluva o vykonaní prác č. 1/2013 (Ťažbová činnosť ) - Milan Greňo st., Kalinčiakova 2, Krupina(IČO 31881998)...
31.01.20131-9/2013Zmluvy o vykonaní prác (Ťažbová činnosť) - január 2013
31.01.2013010113/LPR/VOMandátna zmluva - I.PROMOTION,s.r.o. , Banská Bystrica
02.02.2013 Kolektívna zmluva pre rok 2013
15.02.201301/2013Zmluva o dielo č. 01/2013 (opravy a údržba zvážnic)
15.02.201302/2013Zmluva o dielo č. 02/2013 (opravy a údržba zvážnic)
04.03.2013 Dodatok č. 1 k Zmluve o vykonaní práce č. 6/2013 - Peter Párničan, Krupina, Martin Uhliar, Ladzany
04.03.201310/2013Zmluvy o vykonaní prác (Ťažbová činnosť) - február 2013
05.03.201303/2013Zmluva o dielo č. 03/2013 (opravy a údržba zvážnic)
04.04.201311-13/2013Zmluvy o vykonaní prác (Ťažbová činnosť) - marec 2013
05.04.2013 Kúpna zmluva - H & M autoopravy-predaj s.r.o. Banská Bystrica
10.04.201301/2013 Príkazna zmluva - Doc.Ing. Peter Urban,PhD,SLIAČ
30.04.20136-12/2013Zmluvy o dielo (Pestovná činnosť) - apríl 2013
03.05.201314-16/2013Zmluvy o vykonaní prác (Ťažbová činnosť) - apríl 2013
03.05.20133/2013

Dodatok č. 3/2013 k Zmluvy o vykonaní prác č. 3/2013(Ťažbová činnosť)

Matúš Kohút, I Krasku 2, Krupina

(IČO 31079598)

03.06.201317-19/2013Zmluvy o vykonaní prác (Ťažbová činnosť) - máj 2013
03.06.2013

16-20/2013

ODBYT

Kúpne zmluvy (ODBYT)- máj 2013
03.07.201320-23/2013Zmluvy o vykonaní prác (Ťažbová činnosť) - jún 2013
03.07.201305/2013

Zmluva o dielo č. 05/2013 (opravy a údržba zvážnic)

Slávka Gregáňová Fitzberg 1422 (IČO 34682791)

15.12.201320131215PP

Zmluva o manažmente verejného obstarávania

MP Profit, s.r.o., Bratislava (IČO 36 734 420)