Zmluvy 2014


ZVEREJNENÉČÍSLOPOPIS
16.01.2014Kontrakt na dodávky drevnej hmoty v období 01.01.2014-31.12.2014 Slovwood Ružomberok, a.s. Tatranská cesta 3 (IČO 36 406 317) , a>
28.01.20141/2014Zmluva o preprave dreva na rok 2014 (Odvoz) - CND Tvrdošinský, Starohorská cesta 3, Krupina (IČO 36048950)
28.01.20141/2014Zmluva o vykonaní prác č. 1/2014 - Jozef Ďurica, Majerský rad 74, Krupina (IČO 1020606290) , Tiberiu Siteri, za Uličkou 186, Babiná (IČO 40673821 , a>
28.1.-28.3.20142-21/2014Zmluvy o vykonaní práce, Dodatky - január-marec 2014           (Ťažbová činnosť )
28.01.20141/2014Zmluva o dielo (Pestovná činnosť) - Vladimíra Párničanová, Fitsberg 1423, Krupina (IČO 43089801 )
31.01.20141-3/2014Zmluvy o dielo (Pestovná činnosť) - január 2014
31.01.2014Zmluva o podmienkach nákladnej dopravy - Železničná spoločnosť Cargo Slovakia,a.s. Bratislava (IČO 35914921)
31.01.20141/2014Kúpna zmluva (ODBYT) - UNIFORST, s.r.o., Sielnica 133, (IČO 31623727 )
31.01.2014

1-8

2014

Kúpne zmluvy (ODBYT) - JANUÁR 2014
07.03.2014312/2014/ZZZmluva o zriadení záložného práva na hnuteľné veci č. 312/2014/ZZ
07.03.2014290/2014/DDohoda o vyplňovacom práve k blankozmenke č. 290/2014/D
07.03.2014194/2014/UZZmluva o termínovanom úvere č. 194/2014/UZ
31.03.20148-15/2014Kúpne zmluvy (ODBYT) február-marec 2014
31.03.20144-10/2014Zmluvy o dielo (Pestovná činnosť) - marec 2014
31.03.201424/2014Zmluva o dodaní služieb č. 24/2014 - MOLDA stavebná firma s.r.o. Bratislava
01.04.2014Rámcova zmluva o dodávkach drevnej hmoty
15.04.2014Zmluvy o vykonaní práce, Dodatky - marec, apríl 2014 ( Ťažbová činnosť )
30.04.201411-12/2014Zmluvy o dielo (Pestovná činnosť) - máj 2014
30.05.201416-17/2014Kúpne zmluvy (ODBYT) máj-jún 2014
30.05.2014Zmluva o bežnom účte
02.06.201423-30/2014Zmluvy o vykonaní práce - máj 2014 ( Ťažbová činnosť )
03.07.201401/§12/2014/ZVDohoda o podmienkach vykonávania menších obecných služieb
03.07.201418/2014Kúpne zmluvy (ODBYT) júl 2014
03.07.201431/2014Zmluvy o vykonaní práce - jún 2014 ( Ťažbová činnosť )
23.07.201402/§12/2014/ZVDohoda o podmienkach vykonávania dobrovoľníckej činnosti
23.07.20141331/2014/ZZZmluva o zriadení záložného práva na pohľadávky a iné práva
23.07.20141330/2014/ZZZmluva o zriadení záložného práva na hnuteľné veci
23.07.2014704/2014/UZZmluva o kontokorentnom úvere
23.07.20141097/2014/DDohoda o vyplňovacom práve k blankozmenke
31.07.2014Dohoda o nájme nehnuteľností - DAVOS trade - logistics, s.r.o. Krupina
03.08.201433-34/2014Zmluvy o vykonaní práce - júl 2014 ( Ťažbová činnosť )
14.08.2014Dodatok č. 1 ku kúpnej zmluve - H&M autoopravy, Banská Bystrica
19.08.2014Dodatok ku Kontraktu č. 4700002757 a ku Kontraktu č. 4700002758 na IV.Q 2014
20.08.201403/§12/2014/ZVDooda o podmienkach vykonávania MOS
03.09.201435-39/2014Zmluvy o vykonaní práce - august 2014 ( Ťažbová činnosť )
23.09.201401/2014Príkazná zmluva- Mgr. Fedor Mikovič, Sliač
02.10.201440-41/2014Zmluvy o vykonaní práce vrátane dodatkov - september 2014 ( Ťažbová činnosť )
21.10.201413/2014Zmluvy o dielo (Pestovná činnosť) - október 2014
27.10.2014Zmluvy o dielo - SORBUS, s.r.o., Banská Bystrica IČO46526111
01.11.2014Zmluva o dielo Zaťkov Rastislav MR - BEZA, Majerský rad 59, Krupina, IČO 47767693
06.11.2014Mandátna zmluva- Zaťkov Rastislav MR - BEZA, Majerský rad 59, Krupina
14.11.2014Zmluvy o dielo (Ťažbová činnosť) - november 2014
01.12.201442/2014Zmluvy o vykonaní práce - november 2014 ( Ťažbová činnosť )
09.12.2014Zmluva o obstaraní reklamy - Forza Music,Banská Bystrica (IČO 36 046 311)
15.12.2014Zmluva o dielo - Marcela Oremová, Svätotrojičné námestie 1, Krupina, IČO 44139594