Zmluvy 2015


 

ZVEREJNENÉČÍSLOPOPIS
9.01.2015Zmluva č. 1 o preprave dreva na rok 2015-CND TVRDOŠINSKÝ, s.r.o. Krupina (IČO 36048950)
16.01.20156799Zmluva o podmienkach nákladnej prepravy, a.s. Bratislava (IČO 35914921)
16.01.201550415Zmluva o spolupráci pri vypracúvaní odborných analýz a posudkov pre vonkajších odberateľov, Univerzitná vedeckotechnická spoločnosť - Projekt, Zvolen (IČO 35986425)
28.01.2015138/2015/DDohoda o vyplňovacom práve k blankozmenke č. 138/2015/D
28.01.201576/2015/UZZmluva o termínovanom úvere
28.01.2015151/2015/ZZZmluva o zriadení záložného práva na pohľadávky z účtu
30.01.20151-8/2015, Dodatok č. 1/2015, Dodatok č.2/2015Zmluvy o vykonaní práce - január 2015 ( Ťažbová činnosť )
30.01.20151-11/2015Kúpne zmluvy (ODBYT) január 2015
31.01.20151/2015Zmluva o dielo (Pestovná činnosť) - Vladimíra Párničanová, Fitsberg 1423, Krupina (IČO 43089801 )
31.01.20151-4/2015Zmluvy o dielo (Pestovná činnosť) - január 2015
09.02.201501/2015Zmluva o dielo (Opravy a údžba zvážnic) - Lucie Párničanová,Majer 152,Čekovce, (IČO 43 765 033 )
09.02.20154700003531Kontrakt na dodávku listnatého dreva Slovwood Ružomberok, a.s. Ružomberok (IČO 36 406 317 )
11.04.20159-10/2015,dodatok č. 3Zmluvy o vykonaní práce - február-marec 2015 ( Ťažbová činnosť )
20.02.201512/2015Kúpne zmluvy (ODBYT) február 2015
26.02.2015Kúpna zmluva - MRL staving s.r.o., Krupina (IČO 45 38 857)
03.03.2015Zmluva o dielo - Milan Hlinka, Selce, Banská Bystrica (IČO 34 255 443)
17.03.20155-12/2015Zmluvy o dielo (Pestovná činnosť) - marec 2015
17.03.201502/2015Zmluva o dielo (Opravy a údžba zvážnic) - Peter Párničan,Zvolenská cesta 22, Krupina (IČO 35 988 240 )
20.03.2015Zmluva o spolupráci- Slovenská technická univerzita, Fakulta architektúry, Bratislava (IČO 00397687)
02.04.2015Zmluva o nájme nehnuteľností- Lucia Ďuricová, Prostredná 254/3, Krupina
20.04.20151/2015Zmluva o reklame - Múzeum vo Svätom Antone, Svätý Anton (35985135)
29.04.201511/2015Zmluvy o vykonaní práce - apríl 2015 ( Ťažbová činnosť )
29.04.201503/2015Zmluva o dielo (Opravy a údžba zvážnic) - Vladimíra Párničanová,Fitzberg 1423, Krupina (IČO 43 089 801)
18.05.2015

Zmluvy o vykonaní práce - máj 2015 ( Ťažbová činnosť )

26.05.2015Dodatok č. 1 k zmluve o kontokorentnom úvere č.704/2014/UZ(IČO 31 320 155)
26.05.2015Zmluva o reklame - Univerzitná vedeckotechnická spoločnosť, Zvolen(IČO 35 986 433)
26.05.2015Kúpne zmluvy (ODBYT) máj 2015
26.05.2015Dodatok č.2015/1 k Zmluve o udelení licencie - Foresta SK, a.s., Banská Bystrica(IČO 36 368 741)
15.06.2015Kúpne zmluvy (ODBYT) jún 2015
15.06.2015Zmluva o dielo č.1/2015 - Uniforst Plus, s.r.o. Sielnica (IČO 36 649 805)
29.06.2015

Zmluvy o vykonaní práce - jún 2015 ( Ťažbová činnosť )

01.08.2015

Dodatok č. 5/2015 z Zmluve č. 2/2015 - júl 2015 ( Ťažbová činnosť )

01.08.20152015/VO/01/IVOMOS

Mandátna zmluva č. 2015/VO/01/IVOMOS/Mestské lesy Krupina-Ing. Ivan Maravčík IVOMOS, Žilina (IČO 46 708 031)

01.08.20152015/VO/02/IVOMOS

Mandátna zmluva č. 2015/VO/02/IVOMOS/Mestské lesy Krupina-Ing. Ivan Maravčík IVOMOS, Žilina (IČO 46 708 031)

01.08.20152015/VO/03/IVOMOS

Mandátna zmluva č. 2015/VO/03/IVOMOS/Mestské lesy Krupina-Ing. Ivan Maravčík IVOMOS, Žilina (IČO 46 708 031)

21.09.201515/33/051/131

Dohoda o zabezpečení podmienok vykonávania absolventskej praxe Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Zvolen

30.09.201513/2015Zmluvy o dielo (Pestovná činnosť) - september 2015
15.10.2015

Dodatok č. 6/2015 k Zmluve č. 7/2014 - september 2015 ( Ťažbová činnosť )

19.10.201504/2015Zmluva o dielo (Opravy a údržba zvážnic) - Vladimíra Párničanová,Fitsberg 1423,Krupina, (IČO 43 089 801 )
19.10.2015Dodatky č. 7 - 9/2015Zmluvy o vykonaní práce - október 2015 ( Ťažbová činnosť )
01.12.201512/2015Zmluvy o vykonaní práce - november 2015 ( Ťažbová činnosť )
08.12.2015704/2014/UZDodatok č. 2 k zmluve o kontokorentnom úvere /UZ(IČO 31 320 155)
10.12.20154001/15/068-ZZ-01Zmluva o zriadení záložného práva k nehnuteľnosti
10.12.20154001/15/068-ZZ-02Zmluva o zriadení záložného práva k hnuteľnej veci k motorovému vozidlu
10.12.20154001/15/068-ZZ-03Zmluva o zriadení záložného práva k pohľadávkam
10.12.20154001/15/068-ZZ-04Zmluva o zriadení záložného práva k hnuteľnej veci
10.12.20154001/15/068-ZZ-05Zmluva o zriadení pohľadávky na výplatu vkladu z účtov zriadených u záložného veriteľa
10.12.20154001/15/069-ZZ-01Zmluva o založení pohľadávky na výplatu vkladu zriadeného u záložného veriteľa
10.12.20154001/15/068Zmluva o splátkovom úvere
10.12.20154001/15/067Zmluva o kontokorentnom úvere
10.12.20154001/15/069Zmluva o splátkovom úvere
17.12.20157058Zmluva o podmienkach nákladnej prepravy, Železničná spoločnosť Cargo Slovakia,a.s. Bratislava (IČO 35914921)