Zmluvy 2016


 

ZVEREJNENÉČÍSLOPOPIS
16.01.20167058Zmluva o podmienkach nákladnej prepravy, a.s. Bratislava (IČO 35914921)
12.01.2016
Zmluva o vykonaní prác č. 1/2016
13.01.2016Kúpna zmluva č. 1
18.01.2016
Zmluva o dielo (Pestovná činnosť)- Lucie Párničanová, Majer 159, Čekovce, (IČO 43 765 033)
25.01.201601/2016Zmluva o dielo (Opravy a údržba zvážnic) - Radoslav Gregáň,Fitzberg 1422 Krupina (IČO 46 556 222)
01.02.20161-6/2016, Dodatok č. 1-4/2016
Zmluvy o vykonaní prác - január 2016 (Ťažbová činnosť)
01.02.2016Zmluva č. 1 o preprave dreva na rok 2016 - CND TVRDOŠINSKÝ, s.r.o. Krupina (IČO 36048950)
02.02.20161-9/2016Kúpne zmluvy (ODBYT) január 2016
04.02.20161-3/2016Zmluvy o dielo (Pestovná činnosť) - január 2016
01.03.201602/2016Zmluva o dielo (Opravy a údržba zvážnic) - Ľubomír Hanuška, Hontianske Nemce 75 (IČO 45 640 009)
01.03.201603/2016Zmluva o dielo (Opravy a údržba zvážnic) - Radoslav Gregáň,Fitzberg 1422 Krupina (IČO 46 556 222)
01.03.2016
Zmluvy o vykonaní prác - február 2016 (Ťažbová činnosť)
02.03.201610/2016Kúpne zmluvy (ODBYT) február 2016
01.04.20164-9/2016Zmluvy o dielo (Pestovná činnosť) - marec 2016
31.03.2016043BB010017Zmluva o poskytnutí NFP - Pôdohospodárska platobná agentúra, Dobrovičová 12, Bratislava (IČO 30 794 323)
31.03.2016084BB030014Zmluva o poskytnutí NFP - Pôdohospodárska platobná agentúra, Dobrovičová 12, Bratislava (IČO 30 794 323)
01.04.20167/2016
Zmluvy o vykonaní prác - marec 2016 (Ťažbová činnosť)
03.05.20168-10/2016
Zmluvy o vykonaní prác - apríl 2016 (Ťažbová činnosť)
03.05.201610/2016Zmluvy o dielo (Pestovná činnosť) - apríl 2016
03.05.201611/2016Kúpne zmluvy (ODBYT) apríl 2016
19.05.20164001/16/021-ZZ-01Zmluva o zriadení záložného práva k nehnuteľnosti - OTP Banka Slovensko, a.s., Bratislava
19.05.20164001/16/021-ZZ-02Zmluva o zriadení záložného práva k motorovému vozidlu - OTP Banka Slovensko, a.s., Bratislava
19.05.20164001/16/021-ZZ-03Zmluva o zriadení záložného práva k pohľadávkam - OTP Banka Slovensko, a.s., Bratislava
19.05.20164001/16/021-ZZ-04Zmluva o zriadení záložného práva k hnuteľnej veci - OTP Banka Slovensko, a.s., Bratislava
19.05.20164001/16/021-ZZ-05Zmluva o záložení pohľadávky na výplatu vkladu z účtov zriadených u záložného veriteľa - OTP Banka Slovensko, a.s., Bratislava
19.05.20164001/16/021-ZZ-06Zmluva o záložení pohľadávky na výplatu vkladu zriadeného u záložného veriteľa - OTP Banka Slovensko, a.s., Bratislava
19.05.20164001/16/021-ZZ-07Zmluva o záložení pohľadávky na výplatu vkladu zriadeného u záložného veriteľa - OTP Banka Slovensko, a.s., Bratislava
19.05.2016Dodatok č. 1 k zmluve o úvere - OTP Banka Slovensko, a.s., Bratislava
19.05.20164001/16/020Zmluva o splátkovom úvere - OTP Banka Slovensko, a.s., Bratislava
19.05.2016Rozhodcovská zmluva - OTP Banka Slovensko, a.s., Bratislava
19.05.20164001/16/021Zmluva o splátkovom úvere - OTP Banka Slovensko, a.s., Bratislava
02.06.201611/2016Zmluvy o dielo (Pestovná činnosť) - máj 2016
02.06.2016
Zmluvy o vykonaní prác - máj 2016 (Ťažbová činnosť)
6.06.2016083BB020021Zmluva o poskytnutí NFP - Pôdohospodárska platobná agentúra, Dobrovičová 12, Bratislava (IČO 30 794 323)
29.06.20164001/16/030-ZZ-01Zmluva o zriadení záložného práva k pohľadávkam a zásobám - OTP Banka Slovensko, a.s., Bratislava
29.06.20164001/16/030Zmluva o splátkovom úvere - OTP Banka Slovensko, a.s., Bratislava
06.07.2016
Zmluvy o vykonaní prác - jún 2016 (Ťažbová činnosť)
06.07.2016Zmluvy o dielo (Pestovná činnosť) - jún 2016
15.07.20162016/1Dodatok z Zmluve o udelení licencie - Foresta SK, a.s., Banská Bystrica ( IČO 36368741)
01.08.2016
Zmluvy o vykonaní prác - júl 2016 (Ťažbová činnosť)
01.08.2016Zmluvy o dielo (Pestovná činnosť) - júl 2016
01.09.2016
Zmluvy o vykonaní prác - august 2016 (Ťažbová činnosť)
04.09.2016Zmluvy o dielo (Pestovná činnosť) - august 2016
01.12.2016
Zmluvy o vykonaní prác - november 2016 (Ťažbová činnosť)
01.12.2016
Zmluvy o dielo (Pestovná činnosť) - november 2016
15.12.20161Dodatok č. 1 k Zmluve o kontokorentnom úvere č. 4001/15/067 - OTP Banka Slovensko, a.s., Bratislava