Zmluvy 2017


 

ZVEREJNENÉČÍSLOPOPIS
12.01.2017Rámcová zmluva o dodávkach drevnej hmoty - UNIFORST, spol. s r.o., Sielnica 133, 962 31 (IČO 31 623 727)
12.01.20171/2017
Zmluva o vykonaní prác - (Ťažbová činnosť)
12.01.20172-6/2017 + Dodatok č. 1/2017
Zmluvy o vykonaní prác - január 2017 (Ťažbová činnosť)
12.01.2017Zmluva č. 1 o preprave dreva na rok 2017 - CND TVRDOŠINSKÝ, s.r.o. Krupina (IČO 36048950)
16.01.201702-99-2017Zmluva Zmluva o výpožičke č. 02-99-2017 - SR-LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, Banská Bystrica (IČO 36 038 351)
23.01.20171-2017Kúpna zmluva č. 1-2017 - UNIFORST,spol. s r.o. , Sielnica 133 (IČO 31623727) (ODBYT) 2017
24.01.20172-9 /2017Kúpne zmluvy (ODBYT) január 2017
24.01.20171-4/2017Zmluvy o dielo (Pestovná činnosť) - január 2017
06.02.2017Dodatok č.2 k Zmluve o úvere - OTP Banka Slovensko, a.s., Bratislava
06.02.2017Kolektívna zmluva pre rok 2017
08.02.2017Dodatok č.1 k Zmluve o úvere - OTP Banka Slovensko, a.s., Bratislava<
4.04.201710/2017Kúpne zmluvy (ODBYT) marec 2017
4.04.20177-8/2017
Zmluva o vykonaní prác - (Ťažbová činnosť)
4.04.20175-10/2017Zmluvy o dielo (Pestovná činnosť) - marec 2017
4.04.20171/2017Zmluva o dielo č. 1/2017 - UNIFORST PLUS, spol. s r.o., Sielnica 133, 962 31 (IČO 36 649 805)
2.05.201711/2017Zmluvy o dielo (Pestovná činnosť) - apríl 2017
2.05.2017
Zmluva o vykonaní prác - (Ťažbová činnosť)
9.05.2017
Dohoda o poskytovaní praktickej prípravy žiakov formou odbornej praxe - Stredná odborná škola lesnícka, Banská Štiavnica
5.06.2017
Zmluvy - Ťažbová činnosť - máj 2017
17.06.2017
Zmluva o dielo - Agroprojekt NITRA s.r.o. Chrenovská 32, Nitra 1, ICO : 341 36096
17.06.2017
Ing. Ján Janec-MMJ, Haškova 30,974 01 Banská Bzstrica, ICO : 33 763 178
3.07.2017
Zmluva o vykonaní prác a dodatky- (Ťažbová činnosť)
6.07.201712-13/2017Zmluvy o dielo (Pestovná činnosť) - jún 2017
13.07.2017
Zmluva o vykonaní prác č. 13/2017 - (Ťažbová činnosť)- KINEMAT SK, s.r.o., Novozamocka 40, Zvolen IČO 44 532 130

 

16.08.2017
Zmluva o vykonaní prác - dodatky- Dodatok č. 6/2017- Milan Greňo, Kalinčiakova 781/2, Krupina (Ťažbová činnosť)
16.08.201714/2017

Zmluva o vykonaní prác - (Ťažbová činnosť)Jozef Ďurica, Majerský rad 74, Krupina

 

07.09.2017
Zmluvay o vykonaní prác - (Ťažbová činnosť) - august 2017
7.09.201711/2017

Kúpna zmluva č. 11/2017 ODBYT- KINEMAT SK, s.r.o., Novozamocka 40, Zvolen IČO 44 532 130

7.09.2017
Zmluva o vykonaní prác a dodatky- (Ťažbová činnosť)
07.9.2017
Zmluva o dielo č. 04/2017(opravy a údržba zvážnic) - Lucie Slepáková, Majer 159, Čekovce
11.10.2017
Zmluva o dielo č. 05/2017(opravy a údržba zvážnic) - Lucie Slepáková, Majer 159, Čekovce
24.10.2017
Zmluva o vykonaní prác - (Ťažbová činnosť) - október 2017
25.10.2017Mandátna zmluva -PS Agentúra s.r.o. Malý Lipník 123 (IČO 47383429)