Zmluvy 2018


 

 

 

ZVEREJNENÉČÍSLOPOPIS
9.1.20181/2018Zmluva o dielo č. 1/2018 (Pestovná činnosť) - január 2018 (IČO )
15.1.20181-5/2018Zmluvy o dielo (Pestovná činnosť) - január 2018
1/2018
Kúpna zmluva č. 1-2018 (ODBYT) 2018
26.1.20181-11/2018Kúpne zmluvy (ODBYT) január 2018
1.2.20181-7/2018Zmluvy o vykonaní prác - január 2018 (Ťažbová činnosť)
15.1.2018Zmluva č. 1 o preprave dreva na rok 2018 - CND TVRDOŠINSKÝ, Starohorská cesta  1701/3, Krupina (IČO 36048950)
5.2.2018Dodatok č. 3 k Zmluva o úvere - OTP Banka Slovensko, a.s. (IČO 31318916)
8.2.2018Dohoda o skončení Mandátnej zmluvy - Mgr. Ianko Troiak, Dukelských hrdinov 34, 960 01 Zvolen (IČO 45 022 429)
9.2.2018Nájomná zmluva o nájme pozemkov - Slovenský vodohospodársky podnik, š.p. Banská Bystrica(IČO 36022047)
13.2.2018Zmluva o poskytnutí právnej pomoci - JUDr.Ľubomír Hlbočan, Vajnorská 0, 831 03 Bratislava (IČO 31772854)
13.2.2018
Kúpna zmluva č. 1/2018 ODBYT - KORMOŠ betónové výrobky, s.r.o. Berek 2, 94360 Nána (IČO 36542105)
7.3.20181/2018, 4-29/2018Kúpne zmluvy (ODBYT) február 2018
28.2.20182018/1Dodatok k Zmluve o udelení lioencie - Foresta SK, a.s., Horná 34, 974 01 Banská Bystrica (IČO 36368741)
28.2.20187767Zmluva o podmienkach nákladnej prepravy - Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s., Drieňova 24, Bratislava (IČO 35914921)
01.3.20186/2018Zmluvy o dielo (Pestovná činnosť) - február 2018
2.3.20188/2018Zmluvy o vykonaní prác - február 2018 (Ťažbová činnosť)
12.4.2018
Kúpne zmluvy (ODBYT) marec 2018
15.3.20185/2018Zmluva o poskytnutí sponzorského príspevku - Mesto Krupina, Svatotroj.nám. 4/4, Krupina (IČO 00320056)
15.3.2018Zmluva o poskytnutí pracovnej zdravotnej služby č. 9/2018 - PZS ANIMA, s.r.o. Dukelských hrdinov 140/22, 960 01 Zvolen (IČO 44 748 060)
19.3.20187/2018Zmluvy o dielo (Pestovná činnosť) - marec 2018
28.3.2018Kontrakt č. 4700005832 na dodávku listnatého dreva - SLOVWOOD Ružomberok, a.s. (IČO 36406317)
3.4.2018Dodatok č. 2/2018Zmluvy o vykonaní prác - marec 2018 (Ťažbová činnosť) - Dodatok č. 2/2018 k ZovP č. 2/2018 - Peter Párničan, Zvol.cesta 22, Krupina
4.4.2018Dodatok č. 4 k Zmluva o úvere - OTP Banka Slovensko, a.s. (IČO 31318916)
12.4.20189 - 11/2018 + Dodatok k 11/2018Zmluvy o dielo (Pestovná činnosť) - apríl 2018
12.4.2018Kolektívna zmluva na rok 2018 - ZO OZ DLV pri MsL,s.r.o. v Krupine
18.4.2018Zmluva o postúpení projektu/o postúpení práv a povinností stavebníka- AQUA - Team Slovakia s.r.o., Neresnícka cesta 12, Zvolen (IČO 463 382 25)
16.5.201879-116/2018Kúpne zmluvy (ODBYT) apríl 2018
24.4.2018Kontrakt č. 4700006016 na dodávku listnatého dreva - SLOVWOOD Ružomberok, a.s. (IČO 36406317)
2.5.2018Zmluvy o vykonaní prác - apríl 2018 (Ťažbová činnosť)
2.5.2018Zmluvy o vykonaní prác - máj 2018 (Ťažbová činnosť)
29.5.2018Dodatok č. 5/2018 k ZoD č.6/2018(Ťažbová činnosť) - Milan Greňo, Kalinčiakova 2, 963 01 Krupina
29.5.2018117-150/2018
Kúpne zmluvy (ODBYT) máj 2018
29.5.2018Zmluva o úvere č. 4001/15/068-ZZ-06 - OTP Banka Slovensko, a.s. (IČO 31318916)
29.5.2018Dodatok č. 5 k Zmluve o úvere - OTP Banka Slovensko, a.s. (IČO 31318916)
13.6.2018151/2018Kúpna zmluva č. 151/2018 (ODBYT) PÍLA SEB, s.r.o. Sebechleby (IČO 36005614)
13.6.2018152/2018Kúpna zmluva č. 152/2018 (ODBYT) PKI, s.r.o. Zvolen (IČO 45283559)
13.6.2018153/2018Kúpna zmluva č. 153/2018 (ODBYT) AS TRADE Krupina, spol. s r.o. Hontianske Tesáre (IČO 36021431)
13.6.2018154/2018Kúpna zmluva č. 154/2018 (ODBYT) PKI, s.r.o. Zvolen (IČO 45283559)
13.6.2018155/2018Kúpna zmluva č. 155/2018 (ODBYT) GALLO Krupina s.r.o (IČO 44884826)
13.6.2018156/2018Kúpna zmluva č. 156/2018 (ODBYT) PRENO, s.r.o. Krupina (IČO 44947704)
13.6.2018157/2018Kúpna zmluva č. 157/2018 (ODBYT) GALLO Krupina s.r.o (IČO 44884826)
13.6.2018158/2018Kúpna zmluva č. 158/2018 (ODBYT) PRENO, s.r.o. Krupina (IČO 44947704)
13.6.2018159/2018Kúpna zmluva č. 159/2018 (ODBYT) Ján Surovec, Kalinčiakova 781/2, Krupina (IČO 40540685)
13.6.2018160/2018Kúpna zmluva č. 160/2018 (ODBYT) PKI, s.r.o. Zvolen (IČO 45283559)
13.6.2018161/2018Kúpna zmluva č. 161/2018 (ODBYT) PRENO, s.r.o. Krupina (IČO 44947704)
13.6.2018162/2018Kúpna zmluva č. 162/2018 (ODBYT) DAVOS trade-logistics s.r.o., Mlynská 1669, Krupina (IČO 36048135)
13.6.2018163/2018Kúpna zmluva č. 163/2018 (ODBYT) PRENO, s.r.o. Krupina (IČO 44947704)
13.6.2018164/2018Kúpna zmluva č. 164/2018 (ODBYT) LOPEX, s.r.o. Bebrava 1434 (IČO 31602002)
13.6.2018165/2018Kúpna zmluva č. 165/2018 (ODBYT) PRENO, s.r.o. Krupina (IČO 44947704)
13.6.2018166/2018Kúpna zmluva č. 166/2018 (ODBYT) GALLO Krupina s.r.o (IČO 44884826)
13.6.20182018/EXIM/065Kúpna zmluva č.2018/EXIM/065 BUKÓZA Export-Import,a.s., Hencovce (IČO 36445266)
25.6.2018167/2018Kúpna zmluva č. 167/2018 (ODBYT) Poľnovýroba,s.r.o., Trpín 39 (IČO 31644287)
25.6.2018168/2018Kúpna zmluva č. 168/2018 (ODBYT) PKI, s.r.o. Zvolen (IČO 45283559)
25.6.2018169/2018Kúpna zmluva č. 169/2018 (ODBYT) PRENO, s.r.o. Krupina (IČO 44947704)
25.6.2018170/2018Kúpna zmluva č. 170/2018 (ODBYT) PKI, s.r.o. Zvolen (IČO 45283559)
25.6.2018171/2018Kúpna zmluva č. 171/2018 (ODBYT) DAVOS trade-logistics s.r.o., Mlynská 1669, Krupina (IČO 36048135)
28.6.2018Dodatok č. 1 ku Zmluve o poskytnutí služieb č. 1/2015 (IČO 31 616 798)
3.7.2018172/2018Kúpna zmluva č. 172/2018 (ODBYT) PRENO, s.r.o., Nám. SNP 17, 963 01 Krupina (IČO 44947704)
3.7.2018173/2018Kúpna zmluva č. 173/2018 (ODBYT) GALLO Krupina s.r.o, Prostredná 1, 963 01 Krupina (IČO 44884826)
3.7.2018174/2018Kúpna zmluva č. 174/2018 (ODBYT) PRENO, s.r.o., Nám. SNP 17, 963 01 Krupina (IČO 44947704)
3.7.2018175/2018Kúpna zmluva č. 175/2018 (ODBYT) Tomaš Kuric - LPK, Bacúrov 53 (IČO 47102241)
3.7.2018176/2018Kúpna zmluva č. 176/2018 (ODBYT) AS TRADE Krupina, spol. s r.o. Hontianske Tesáre (IČO 36021431)
3.7.2018177/2018Kúpna zmluva č. 177/2018 (ODBYT) GALLO Krupina s.r.o, Prostredná 1, 963 01 Krupina (IČO 44884826)
3.7.2018178/2018Kúpna zmluva č. 178/2018 (ODBYT) PRENO, s.r.o., Nám. SNP 17, 963 01 Krupina (IČO 44947704)
3.7.2018179/2018Kúpna zmluva č. 179/2018 (ODBYT) Jaroslav Švec - AGROFARM, Podlužany 35(IČO 34480731)
3.7.2018180/2018Kúpna zmluva č. 180/2018 (ODBYT) PRENO, s.r.o., Nám. SNP 17, 963 01 Krupina (IČO 44947704)
3.7.2018181/2018Kúpna zmluva č. 181/2018 (ODBYT) PKI, s.r.o., Bazovského 14, 960 01 Zvolen (IČO 45283559)
03.7.2018Dodatok č. 6/2018 ku Zmluve o dielo č. 2/2018 - Ťažbová činnosť - Peter Párničan, Zvolenská cesta 22, 963 01 Krupina
03.7.2018Dodatok č. 7/2018 ku Zmluve o dielo č. 6/2018 - Ťažbová činnosť - Milan Greňo,ml. Kalinčiakova 2, 963 01 Krupina,Milan Greňo,st. Kalinčiakova 2, 963 01 Krupina,Ján Greňo, Nad Kotlom 20, 963 01 Krupina, Peter Dobrota, I.Krasku 17, Krupina
03.7.2018Dodatok č. 8/2018 ku Zmluve o dielo č. 4/2018 - Ťažbová činnosť - Matúš Kohút, I. Krasku 69, 963 01 Krupina
12.7.2018182/2018Kúpna zmluva č. 182/2018 (ODBYT) PRENO, s.r.o., Nám. SNP 17, 963 01 Krupina (IČO 44947704)
12.7.2018183/2018Kúpna zmluva č. 183/2018 (ODBYT) PKI, s.r.o., Bazovského 14, Zvolen (IČO 45283559)
12.7.2018184/2018Kúpna zmluva č. 184/2018 (ODBYT) GALLO Krupina s.r.o, Prostredná 1, 963 01 Krupina (IČO 44884826)
12.7.2018185/2018Kúpna zmluva č. 185/2018 (ODBYT) LOPEX, s.r.o. Bebrava 1434 (IČO 31602002)
12.7.2018187/2018Kúpna zmluva č. 187/2018 (ODBYT) PKI, s.r.o., Bazovského 14, Zvolen (IČO 45283559)
12.7.2018188/2018Kúpna zmluva č. 188/2018 (ODBYT) GALLO Krupina s.r.o, Prostredná 1, 963 01 Krupina (IČO 44884826)
12.7.201817/2018Zmluva o vykonaní prác 17/2018 (ŤAŽBA) PRENO, s.r.o., Nám. SNP 17, 963 01 Krupina (IČO 44947704)
13.7.201812/2018Zmluva o dielo (Pestovná činnosť) - Miroslav Tanečka, Vajsov 416/8 (IČO 51 317 630)
13.7.2018189/2018Kúpna zmluva č. 189/2018 (ODBYT) PKI, s.r.o., Bazovského 14, Zvolen (IČO 45283559)
13.7.2018190/2018Kúpna zmluva č. 190/2018 (ODBYT) PRENO, s.r.o., Nám. SNP 17, 963 01 Krupina (IČO 44947704)
17.7.2018191/2018Kúpna zmluva č. 191/2018 (ODBYT) PRENO, s.r.o., Nám. SNP 17, 963 01 Krupina (IČO 44947704)
17.7.2018192/2018Kúpna zmluva č. 192/2018 (ODBYT) ASCO TRADING s.r.o., Kalinčiakova 19, 963 01 Krupina (IČO 46932640)
17.7.20189/2018Dodatok č. 9/2018 ku Zmluve o dielo č. 4/2018 - Ťažbová činnosť - Milan Greňo,ml. Kalinčiakova 2, 963 01 Krupina,Milan Greňo,st. Kalinčiakova 2, 963 01 Krupina,Ján Greňo, Nad Kotlom 20, 963 01 Krupina, Peter Dobrota, I.Krasku 17, Krupina
17.7.201810/2018Dodatok č. 10/2018 ku Zmluve o dielo č. 4/2018 - Ťažbová činnosť - Matúš Kohút, I. Krasku 69, 963 01 Krupina
17.7.201811/2018Dodatok č. 11/2018 ku Zmluve o dielo č. 10/2018 - Ťažbová činnosť - Miroslav Johanides, Líška 3, 963 01 Krupina
17.7.201812/2018Zmluva o vykonaní prác - Vladimíra Párničanová, Fitsberg 1423, 963 01 Krupina (IČO43089801)(Ťažbová činnosť)
17.7.201818/2018Zmluva o vykonaní prác - Ján Brodniansky, Majerský rad 79, 963 01 Krupina (IČO 31881301)(Ťažbová činnosť)
17.7.2018Zmluva o dielo a poskytovaní technickej služby č. FT 002362_M3 - SH ALARM Slavomír Haško, Nám. SNP 21, Krupina
19.7.201819/2018Zmluva o vykonaní prác - Ján Greňo, Nad Kotlom 975/20, 963 01 Krupina (IČO 1026688003), Peter Dobrota, I. Krasku 296/17, 963 01 Krupina (IČO 43300405)(Ťažbová činnosť)
19.7.2018186/2018Kúpna zmluva č. 186/2018 (ODBYT) DAVOS trade-logistics s.r.o., Mlynská 1669, Krupina (IČO 36048135)
20.7.20186/2018Dodatok č. 12/2018 ku Zmluve o dielo č. 6/2018 - Ťažbová činnosť - Milan Greňo, Kalinčiakova 2, 963 01 Krupina
1.8.2018193/2018Kúpna zmluva č. 193/2018 (ODBYT) PRENO, s.r.o., Nám. SNP 17, 963 01 Krupina (IČO 44947704)
1.8.2018194/2018Kúpna zmluva č. 194/2018 (ODBYT) GALLO Krupina s.r.o, Prostredná 1, 963 01 Krupina (IČO 44884826)
1.8.2018195/2018Kúpna zmluva č. 195/2018 (ODBYT) PKI, s.r.o., Bazovského 14, Zvolen (IČO 45283559)
1.8.2018196/2018Kúpna zmluva č. 196/2018 (ODBYT) DAVOS trade-logistics s.r.o., Mlynská 1669, Krupina (IČO 36048135)
1.8.2018197/2018Kúpna zmluva č. 197/2018 (ODBYT) PKI, s.r.o., Bazovského 14, Zvolen (IČO 45283559)
2.8.2018198/2018Kúpna zmluva č. 198/2018 (ODBYT) PKI, s.r.o., Bazovského 14, Zvolen (IČO 45283559)
2.8.2018199/2018Kúpna zmluva č. 199/2018 (ODBYT) Bc. Ján Poljovka, Nad Mestom 1144/15 (IČO 44724535)
2.8.201813/2018Zmluva o dielo (Pestovná činnosť) - Erika Géryová, Slatina 143, 935 84 Slatina (IČO 51 852 772)
09.08.201820/2018Zmluva o vykonaní prác - Pavel Šouc, Kalinčiakova 787/7, 963 01 Krupina (IČO 34 793 968(Ťažbová činnosť)
15.8.2018200/2018Kúpna zmluva č. 200/2018 (ODBYT) GALLO Krupina s.r.o, Prostredná 1, 963 01 Krupina (IČO 44884826)
15.8.2018201/2018Kúpna zmluva č. 201/2018 (ODBYT) PRENO, s.r.o., Nám. SNP 17, 963 01 Krupina (IČO 44947704)
15.8.2018202/2018Kúpna zmluva č. 202/2018 (ODBYT) GALLO Krupina s.r.o, Prostredná 1, 963 01 Krupina (IČO 44884826)
15.8.2018203/2018Kúpna zmluva č. 203/2018 (ODBYT) PRENO, s.r.o., Nám. SNP 17, 963 01 Krupina (IČO 44947704)
15.8.2018204/2018Kúpna zmluva č. 204/2018 (ODBYT) GALLO Krupina s.r.o, Prostredná 1, 963 01 Krupina (IČO 44884826)
15.8.2018205/2018Kúpna zmluva č. 205/2018 (ODBYT) PRENO, s.r.o., Nám. SNP 17, 963 01 Krupina (IČO 44947704)
15.8.2018206/2018Kúpna zmluva č. 206/2018 (ODBYT) GALLO Krupina s.r.o, Prostredná 1, 963 01 Krupina (IČO 44884826)
15.8.2018207/2018Kúpna zmluva č. 207/2018 (ODBYT) PRENO, s.r.o., Nám. SNP 17, 963 01 Krupina (IČO 44947704)
15.8.2018208/2018Kúpna zmluva č. 208/2018 (ODBYT) PRENO, s.r.o., Nám. SNP 17, 963 01 Krupina (IČO 44947704)
15.8.2018210/2018Kúpna zmluva č. 210/2018 (ODBYT) GALLO Krupina s.r.o, Prostredná 1, 963 01 Krupina (IČO 44884826)
15.8.2018212/2018Kúpna zmluva č. 212/2018 (ODBYT) PRENO, s.r.o., Nám. SNP 17, 963 01 Krupina (IČO 44947704)
21.8.2018218/2018Kúpna zmluva č. 218/2018 (ODBYT) PRENO, s.r.o., Nám. SNP 17, 963 01 Krupina (IČO 44947704)
22.8.2018219/2018Kúpna zmluva č. 219/2018 (ODBYT) PRENO, s.r.o., Nám. SNP 17, 963 01 Krupina (IČO 44947704)
23.8.2018209/2018Kúpna zmluva č. 209/2018 (ODBYT) DAVOS trade-logistics s.r.o., Mlynská 1669, Krupina (IČO 36048135)
23.8.2018211/2018Kúpna zmluva č. 211/2018 (ODBYT) DAVOS trade-logistics s.r.o., Mlynská 1669, Krupina (IČO 36048135)
23.8.2018213/2018Kúpna zmluva č. 213/2018 (ODBYT) PRENO, s.r.o., Nám. SNP 17, 963 01 Krupina (IČO 44947704)
23.8.2018214/2018Kúpna zmluva č. 214/2018 (ODBYT) GALLO Krupina s.r.o, Prostredná 1, 963 01 Krupina (IČO 44884826)
23.8.2018215/2018Kúpna zmluva č. 215/2018 (ODBYT) GALLO Krupina s.r.o, Prostredná 1, 963 01 Krupina (IČO 44884826)
23.8.2018216/2018Kúpna zmluva č. 216/2018 (ODBYT) PRENO, s.r.o., Nám. SNP 17, 963 01 Krupina (IČO 44947704)
23.8.2018217/2018Kúpna zmluva č. 217/2018 (ODBYT) PRENO, s.r.o., Nám. SNP 17, 963 01 Krupina (IČO 44947704)
28.8.2018220/2018Kúpna zmluva č. 220/2018 (ODBYT) FAGUS, s.r.o., Devičie 115, Devičie 962 65 (IČO 36054178)
31.8.2018221/2018Kúpna zmluva č. 221/2018 (ODBYT) PRENO, s.r.o., Nám. SNP 17, 963 01 Krupina (IČO 44947704)
31.8.2018222/2018Kúpna zmluva č. 222/2018 (ODBYT) LOPEX, s.r.o. Bebrava 1434 (IČO 31602002)
31.8.2018223/2018Kúpna zmluva č. 223/2018 (ODBYT) SOPKOMA s.r.o., Slnečná 1175/18, 963 01 Krupina (IČO 50241737)
31.8.2018224/2018Kúpna zmluva č. 224/2018 (ODBYT) PRENO, s.r.o., Nám. SNP 17, 963 01 Krupina (IČO 44947704)
31.8.2018225/2018Kúpna zmluva č. 225/2018 (ODBYT) PRENO, s.r.o., Nám. SNP 17, 963 01 Krupina (IČO 44947704)
31.8.2018226/2018Kúpna zmluva č. 226/2018 (ODBYT) PRENO, s.r.o., Nám. SNP 17, 963 01 Krupina (IČO 44947704)
31.8.201812061/2018Kúpna zmluva č. 12061/2018 (ODBYT) Bučina DDD, spol. s.r.o., Lučenecká cesta 1335/21, 960 96 Zvolen (IČO 36059323)
03.09.201821/2018Zmluva o vykonaní prác - Ján Greňo, Nad Kotlom 975/20, 963 01 Krupina (IČO 1026688003), Peter Dobrota, I. Krasku 296/17, 963 01 Krupina (IČO 43300405)(Ťažbová činnosť)
3.9.2018228/2018Kúpna zmluva č. 228/2018 (ODBYT) AS TRADE Krupina, spol. s r.o. Hontianske Tesáre (IČO 36021431)
07.09.201813/2018Dodatok č. 13/2018 ku Zmluve o dielo č. 5/2018 - Ťažbová činnosť - Ján Brodniansky, Majerský rad 79, 963 01 Krupina
03.09.201814/2018Dodatok č. 14/2018 ku Zmluve o dielo č. 6/2018 - Ťažbová činnosť - Milan Greňo, Kalinčiakova 781/2, 963 01 Krupina
03.9.2018227/2018Kúpna zmluva č. 227/2018 (ODBYT) PRENO, s.r.o., Nám. SNP 17, 963 01 Krupina (IČO 44947704)
04.9.2018229/2018Kúpna zmluva č. 229/2018 (ODBYT) GALLO Krupina s.r.o, Prostredná 1, 963 01 Krupina (IČO 44884826)
04.9.2018230/2018Kúpna zmluva č. 230/2018 (ODBYT) PRENO, s.r.o., Nám. SNP 17, 963 01 Krupina (IČO 44947704)
04.9.2018231/2018Kúpna zmluva č. 231/2018 (ODBYT) OP-TIM, spol s.r.o., Priemyselná 936/3, 963 01 Krupina (IČO 30223661)
04.9.2018232/2018Kúpna zmluva č. 232/2018 (ODBYT) FAGUS, s.r.o., Devičie 115, Devičie 962 65 (IČO 36054178)
07.9.2018233/2018Kúpna zmluva č. 233/2018 (ODBYT) PRENO, s.r.o., Nám. SNP 17, 963 01 Krupina (IČO 44947704)
11.9.2018235/2018Kúpna zmluva č. 235/2018 (ODBYT) PRENO, s.r.o., Nám. SNP 17, 963 01 Krupina (IČO 44947704)
11.9.2018236/2018Kúpna zmluva č. 236/2018 (ODBYT) GALLO Krupina s.r.o, Prostredná 1, 963 01 Krupina (IČO 44884826)
17.9.2018238/2018Kúpna zmluva č. 238/2018 (ODBYT) PRENO, s.r.o., Nám. SNP 17, 963 01 Krupina (IČO 44947704)
17.9.2018Spracovanie osobných údajov/2018Spravovanie osobných údajov Commander Services, s.r.o., Žitná 23, 831 06 Bratislava (IČO 51183455)
17.9.2018654/2018Poskytovanie služieb č. 654/2018 Commander Services, s.r.o., Žitná 23, 831 06 Bratislava (IČO 51183455)
17.9.2018Rámcová zmluva na dodávku PHMRámcová zmluva na dodávku PHM a poskytovaní služieb, TaM trans spedition s.r.o., Šárovce 545, 935 52 (IČO 34 140 425)
17.9.2018239/2018Kúpna zmluva č. 239/2018 (ODBYT) GALLO Krupina s.r.o, Prostredná 1, 963 01 Krupina (IČO 44884826)
17.9.2018240/2018Kúpna zmluva č. 240/2018 (ODBYT) PKI, s.r.o., Bazovského 14, Zvolen (IČO 45283559)
19.9.2018241/2018Kúpna zmluva č. 241/2018 (ODBYT) OP-TIM, spol s.r.o., Priemyselná 936/3, 963 01 Krupina (IČO 30223661)
26.09.201814/2018Dodatok č. 14/2018 ku Zmluve o dielo č. 10/2018 - Ťažbová činnosť - Miroslav Johanides, Líška 2592/3, 963 01 Krupina
26.09.201815/2018Dodatok č. 15/2018 ku Zmluve o dielo č. 2/2018 - Ťažbová činnosť - Peter Parničan, Zvolenská cesta 362/22, 963 01 Krupina
05.10.2018242/2018Kúpna zmluva č. 242/2018 (ODBYT) GALLO Krupina s.r.o, Prostredná 1, 963 01 Krupina (IČO 44884826)
05.10.2018244/2018Kúpna zmluva č. 244/2018 (ODBYT) PRENO, s.r.o., Nám. SNP 17, 963 01 Krupina (IČO 44947704)
05.10.2018246/2018Kúpna zmluva č. 246/2018 (ODBYT) PRENO, s.r.o., Nám. SNP 17, 963 01 Krupina (IČO 44947704)
05.10.2018247/2018Kúpna zmluva č. 247/2018 (ODBYT) GALLO Krupina s.r.o, Prostredná 1, 963 01 Krupina (IČO 44884826)
05.10.2018248/2018Kúpna zmluva č. 248/2018 (ODBYT) PRENO, s.r.o., Nám. SNP 17, 963 01 Krupina (IČO 44947704)
09.10.2018254/2018Kúpna zmluva č. 254/2018 (ODBYT) PKI, s.r.o., Bazovského 14, Zvolen (IČO 45283559)
09.10.2018245/2018Kúpna zmluva č. 245/2018 (ODBYT) Vladimír Gregáň Eelektrosklad VG, Mlynská 2, Krupina (IČO 31024611)
09.10.2018237/2018Kúpna zmluva č. 237/2018 (ODBYT) Ján Machovič EDEN, Priemyselná 2443, Krupina (IČO 34789871)
09.10.2018234/2018Kúpna zmluva č. 234/2018 (ODBYT) DAVOS trade logistics s.r.o., Mlynská 1669, Krupina(IČO 360048135)
09.10.20182018/EXIM/084254/2018Kúpna zmluva č. 2018/EXIM/084254/2018 BUKÓZA Export-Import, a.s., ul. Hencovská 2073, Hencovce (IČO 36445266)
10.10.2018250/2018Kúpna zmluva č. 250/2018 (ODBYT) PRENO, s.r.o., Nám. SNP 17, 963 01 Krupina (IČO 44947704)
10.10.2018251/2018Kúpna zmluva č. 251/2018 (ODBYT) GALLO Krupina s.r.o, Prostredná 1, 963 01 Krupina (IČO 44884826)
10.10.2018252/2018Kúpna zmluva č. 252/2018 (ODBYT) PKI, s.r.o., Bazovského 14, Zvolen (IČO 45283559)
10.10.2018255/2018Kúpna zmluva č. 255/2018 (ODBYT) GALLO Krupina s.r.o, Prostredná 1, 963 01 Krupina (IČO 44884826)
10.10.2018256/2018Kúpna zmluva č. 256/2018 (ODBYT) PRENO, s.r.o., Nám. SNP 17, 963 01 Krupina (IČO 44947704)
10.10.2018257/2018Kúpna zmluva č. 257/2018 (ODBYT) GALLO Krupina s.r.o, Prostredná 1, 963 01 Krupina (IČO 44884826)
16.10.2018249/2018Kúpna zmluva č. 249/2018 (ODBYT) Ľubomír Dado STAVEBNINY, Osloboditeľov 931/17, 963 01 Krupina (IČO 34788905)
18.10.2018259/2018Kúpna zmluva č. 259/2018 (ODBYT) PRENO, s.r.o., Nám. SNP 17, 963 01 Krupina (IČO 44947704)
18.10.2018260/2018Kúpna zmluva č. 260/2018 (ODBYT) GALLO Krupina s.r.o, Prostredná 1, 963 01 Krupina (IČO 44884826)
18.10.2018261/2018Kúpna zmluva č. 261/2018 (ODBYT) PKI, s.r.o., Bazovského 14, Zvolen (IČO 45283559)
22.10.2018258/2018Kúpna zmluva č. 258/2018 (ODBYT) , ADAMOZ, spol. s.r.o., Topoľčianky (IČO 45981451)
23.10.2018263/2018Kúpna zmluva č. 263/2018 (ODBYT) GALLO Krupina s.r.o, Prostredná 1, 963 01 Krupina (IČO 44884826)
23.10.2018264/2018Kúpna zmluva č. 264/2018 (ODBYT) PRENO, s.r.o., Nám. SNP 17, 963 01 Krupina (IČO 44947704)
26.10.2018243/2018Kúpna zmluva č. 243/2018 (ODBYT) Martina Jombíková FAMILY PUB, Saská 150/19, 963 01 Krupina (IČO 50510703)
26.10.2018253/2018Kúpna zmluva č. 253/2018 (ODBYT) AS TRADE Krupina, spol. s r.o. Hontianske Tesáre (IČO 36021431)
26.10.2018267/2018Kúpna zmluva č. 267/2018 (ODBYT) PKI, s.r.o., Bazovského 14, Zvolen (IČO 45283559)
26.10.2018268/2018Kúpna zmluva č. 268/2018 (ODBYT) GALLO Krupina s.r.o, Prostredná 1, 963 01 Krupina (IČO 44884826)
26.10.2018270/2018Kúpna zmluva č. 270/2018 (ODBYT) PKI, s.r.o., Bazovského 14, Zvolen (IČO 45283559)
26.10.2018271/2018Kúpna zmluva č. 271/2018 (ODBYT) BBRSC, a.s., 974 96 Banská Bystrica (IČO 368 36567)
26.10.201812069/0Zmluva o dodávke drevnej hmoty (ODBYT) BUČINA DDD, spol. s r.o., Lučenecká cesta 1335/21, 960 96 Zvolen (IČO 45283559)
26.10.2018266/2018Kúpna zmluva č. 266/2018 (ODBYT) FIBRA, spol. s r.o., SNP 49, 936 01 Šahy (IČO 31599591)
06.11.2018269/2018Kúpna zmluva č. 269/2018 (ODBYT) PÍLA SEB, s.r.o., Sebechleby (IČO 36005614)
06.11.2018272/2018Kúpna zmluva č. 272/2018 (ODBYT) PKI, s.r.o., Bazovského 14, Zvolen (IČO 45283559)
06.11.2018273/2018Kúpna zmluva č. 273/2018 (ODBYT) FIBRA, spol. s r.o., SNP 49, 936 01 Šahy (IČO 31599591)
06.11.2018274/2018Kúpna zmluva č. 274/2018 (ODBYT) Poľnovýroba, s.r.o., Trpín 39 (IČO 31644287)
06.11.2018276/2018Kúpna zmluva č. 276/2018 (ODBYT) PKI, s.r.o., Bazovského 14, Zvolen (IČO 45283559)
06.11.2018277/2018Kúpna zmluva č. 277/2018 (ODBYT) GALLO Krupina s.r.o, Prostredná 1, 963 01 Krupina (IČO 44884826)
06.11.2018278/2018Kúpna zmluva č. 278/2018 (ODBYT) PRENO, s.r.o., Nám. SNP 17, 963 01 Krupina (IČO 44947704)
08.11.201817/2018Dodatok č. 17/2018 ku Zmluve o dielo č. 21/2018 - Ťažbová činnosť - Ján Greňo, Nad Kotlom 20, 963 01 Krupina, Peter Dobrota, I.Krasku 17, Krupina
09.11.2018279/2018Kúpna zmluva č. 279/2018 (ODBYT) FIBRA, spol. s r.o., SNP 49, 936 01 Šahy (IČO 31599591)
15.11.2018265/2018Kúpna zmluva č. 265/2018 (ODBYT) DAVOS trade logistics s.r.o., Mlynská 1669, Krupina(IČO 360048135)
15.11.2018280/2018Kúpna zmluva č. 280/2018 (ODBYT) PRENO, s.r.o., Nám. SNP 17, 963 01 Krupina (IČO 44947704)
20.11.2018Zmluva o postúpení projektu/o postúpení práv a povinností stavebníka - AQUA - team Slovakia s.r.o., Neresnícka cesta 12, Zvolen (IČO 46338225)
20.11.20182018/EXIM/099Kúpna zmluva č. 2018/EXIM/099 BUKÓZA Export-Import, a.s., ul. Hencovská 2073, Hencovce (IČO 36445266)
20.11.2018281/2018Kúpna zmluva č. 281/2018 (ODBYT) GALLO Krupina s.r.o, Prostredná 1, 963 01 Krupina (IČO 44884826)
20.11.2018282/2018Kúpna zmluva č. 282/2018 (ODBYT) AS TRADE Krupina, spol. s r.o. Hontianske Tesáre (IČO 36021431)
20.11.2018283/2018Kúpna zmluva č. 283/2018 (ODBYT) PKI, s.r.o., Bazovského 14, Zvolen (IČO 45283559)
20.11.2018284/2018Kúpna zmluva č. 284/2018 (ODBYT) GALLO Krupina s.r.o, Prostredná 1, 963 01 Krupina (IČO 44884826)
20.11.2018285/2018Kúpna zmluva č. 285/2018 (ODBYT) PRENO, s.r.o., Nám. SNP 17, 963 01 Krupina (IČO 44947704)
20.11.2018286/2018Kúpna zmluva č. 286/2018 (ODBYT) PKI, s.r.o., Bazovského 14, Zvolen (IČO 45283559)
20.11.2018287/2018Kúpna zmluva č. 287/2018 (ODBYT) Poľnovýroba, s.r.o., Trpín 39 (IČO 31644287)
20.11.2018288/2018Kúpna zmluva č. 288/2018 (ODBYT) PKI, s.r.o., Bazovského 14, Zvolen (IČO 45283559)
20.11.2018289/2018Kúpna zmluva č. 289/2018 (ODBYT) PRENO, s.r.o., Nám. SNP 17, 963 01 Krupina (IČO 44947704)
20.11.2018290/2018Kúpna zmluva č. 290/2018 (ODBYT) PKI, s.r.o., Bazovského 14, Zvolen (IČO 45283559)
20.11.2018291/2018Kúpna zmluva č. 291/2018 (ODBYT) PRENO, s.r.o., Nám. SNP 17, 963 01 Krupina (IČO 44947704)
20.11.2018292/2018Kúpna zmluva č. 292/2018 (ODBYT) PRENO, s.r.o., Nám. SNP 17, 963 01 Krupina (IČO 44947704)
20.11.2018293/2018Kúpna zmluva č. 293/2018 (ODBYT) Lesagro, s.r.o., Pravenec 419, 972 16 Pravenec (IČO 36478199)
22.11.2018275/2018Kúpna zmluva č. 275/2018 (ODBYT) DAVOS trade logistics s.r.o., Mlynská 1669, Krupina(IČO 360048135)
23.11.2018295/2018Kúpna zmluva č. 295/2018 (ODBYT) GALLO Krupina s.r.o, Prostredná 1, 963 01 Krupina (IČO 44884826)
23.11.2018296/2018Kúpna zmluva č. 296/2018 (ODBYT) PRENO, s.r.o., Nám. SNP 17, 963 01 Krupina (IČO 44947704)
23.11.2018297/2018Kúpna zmluva č. 297/2018 (ODBYT) PRENO, s.r.o., Nám. SNP 17, 963 01 Krupina (IČO 44947704)
23.11.2018298/2018Kúpna zmluva č. 298/2018 (ODBYT) DEKRÉT Holz s.r.o., Na Plaváreň 8, Banská Bystrica (IČO 504772234)
23.11.2018299/2018Kúpna zmluva č. 299/2018 (ODBYT) GALLO Krupina s.r.o, Prostredná 1, 963 01 Krupina (IČO 44884826)
23.11.201814/2018Zmluva o dielo (Pestovná činnosť) - ABIES PLUS s.r.o., Štefánikova 4, Veľký Krtíš (IČO 36649686)
27.11.2018304/2018Kúpna zmluva č. 304/2018 (ODBYT) Agro Lignum, s.r.o., Podlužany 35, 972 16 Pravenec (IČO 51673819)
27.11.2018302/2018Kúpna zmluva č. 302/2018 (ODBYT) DAVOS trade logistics s.r.o., Mlynská 1669, Krupina(IČO 360048135)
27.11.2018301/2018Kúpna zmluva č. 301/2018 (ODBYT) PRENO, s.r.o., Nám. SNP 17, 963 01 Krupina (IČO 44947704)
27.11.2018300/2018Kúpna zmluva č. 300/2018 (ODBYT) GALLO Krupina s.r.o, Prostredná 1, 963 01 Krupina (IČO 44884826)
27.11.2018294/2018Kúpna zmluva č. 294/2018 (ODBYT) PÍLA SEB, s.r.o., Sebechleby (IČO 36005614)
27.11.2018262/2018Kúpna zmluva č. 262/2018 (ODBYT) Agro Lignum, s.r.o., Podlužany 35, 972 16 Pravenec (IČO 51673819)
29.11.2018303/2018Kúpna zmluva č. 303/2018 (ODBYT) GALLO Krupina s.r.o, Prostredná 1, 963 01 Krupina (IČO 44884826)
29.11.2018305/2018Kúpna zmluva č. 305/2018 (ODBYT) DEKRET Holz s.r.o, Na Plaváreň 8, 974 11 Banská Bystrica(IČO 50477234)
05.12.2018307/2018Kúpna zmluva č. 307/2018 (ODBYT) PRENO, s.r.o., Nám. SNP 17, 963 01 Krupina (IČO 44947704)
05.12.2018306/2018Kúpna zmluva č. 306/2018 (ODBYT) PRENO, s.r.o., Nám. SNP 17, 963 01 Krupina (IČO 44947704)
05.12.2018310/2018Kúpna zmluva č. 310/2018 (ODBYT) GALLO Krupina s.r.o, Prostredná 1, 963 01 Krupina (IČO 44884826)
05.12.2018311/2018Kúpna zmluva č. 311/2018 (ODBYT) PRENO, s.r.o., Nám. SNP 17, 963 01 Krupina (IČO 44947704)
05.12.2018312/2018Kúpna zmluva č. 312/2018 (ODBYT) PRENO, s.r.o., Nám. SNP 17, 963 01 Krupina (IČO 44947704)
05.12.2018313/2018Kúpna zmluva č. 313/2018 (ODBYT) GALLO Krupina s.r.o, Prostredná 1, 963 01 Krupina (IČO 44884826)
06.12.2018309/2018Kúpna zmluva č. 309/2018 (ODBYT) ASCO TRADING s.r.o, Kalinčiakova 19, 963 01 Krupina (IČO 46932640)
10.12.2018308/2018Kúpna zmluva č. 308/2018 (ODBYT) DAVOS trade logistics s.r.o., Mlynská 1669, Krupina(IČO 360048135)
10.12.2018Zmluva o poskytovaní účtovných prác - Ing. Jana Kučerová, Zvolenská cesta 42, Krupina(IČO 43273378)
13.12.2018314/2018Kúpna zmluva č. 314/2018 (ODBYT) PRENO, s.r.o., Nám. SNP 17, 963 01 Krupina (IČO 44947704)
13.12.2018316/2018Kúpna zmluva č. 316/2018 (ODBYT) GALLO Krupina s.r.o, Prostredná 1, 963 01 Krupina (IČO 44884826)
13.12.2018318/2018Kúpna zmluva č. 318/2018 (ODBYT) DEKRET Holz s.r.o, Na Plaváreň 8, 974 11 Banská Bystrica(IČO 50477234)
13.12.2018319/2018Kúpna zmluva č. 319/2018 (ODBYT) PRENO, s.r.o., Nám. SNP 17, 963 01 Krupina (IČO 44947704)
13.12.2018320/2018Kúpna zmluva č. 320/2018 (ODBYT) GALLO Krupina s.r.o, Prostredná 1, 963 01 Krupina (IČO 44884826)
19.12.201832/2018Dodatok č. 32 k nájomnej zmluve uzatvorenej 2.1.2001,Mesto Krupina, Svätotrojičné nám. 4/4, 963 01 Krupina,
19.12.201815/2018Zmluva o dielo (Pestovná činnosť) - Pavel Šouc, Kalinčiakova 7, Krupina (IČO 34793968)
19.12.201816/2018Zmluva o dielo (Pestovná činnosť) - PP34 s.r.o, Stará Huta 202 (IČO 48057011)
19.12.2018315/2018Kúpna zmluva č. 315/2018 (ODBYT) FIBRA, spol. s r.o., SNP 49, 936 01 Šahy (IČO 31599591)
19.12.2018329/2018Kúpna zmluva č. 329/2018 (ODBYT) Agro Lignum, s.r.o., Podlužany 35, 972 16 Pravenec (IČO 51673819)
19.12.2018333/2018Kúpna zmluva č. 333/2018 (ODBYT) PKI, s.r.o., Bazovského 14, Zvolen (IČO 45283559)
19.12.2018334/2018Kúpna zmluva č. 334/2018 (ODBYT) DEKRET Holz s.r.o, Na Plaváreň 8, 974 11 Banská Bystrica(IČO 50477234)
19.12.2018335/2018Kúpna zmluva č. 335/2018 (ODBYT) PRENO, s.r.o., Nám. SNP 17, 963 01 Krupina (IČO 44947704)
19.12.2018339/2018Kúpna zmluva č. 339/2018 (ODBYT) PRENO, s.r.o., Nám. SNP 17, 963 01 Krupina (IČO 44947704)
19.12.2018340/2018Kúpna zmluva č. 340/2018 (ODBYT) PRENO, s.r.o., Nám. SNP 17, 963 01 Krupina (IČO 44947704)
20.12.2018317/2018Kúpna zmluva č. 317/2018 (ODBYT) Lesagro, s.r.o., Pravenec 419, 972 16 Pravenec (IČO 36478199)
20.12.2018322/2018Kúpna zmluva č. 322/2018 (ODBYT) PRENO, s.r.o., Nám. SNP 17, 963 01 Krupina (IČO 44947704)
20.12.2018323/2018Kúpna zmluva č. 323/2018 (ODBYT) Agro Lignum, s.r.o., Podlužany 35, 972 16 Pravenec (IČO 51673819)
20.12.2018324/2018Kúpna zmluva č. 324/2018 (ODBYT) Ivan Tadian DREVINKA, Sklené Teplice 120 (IČO 30463360)
20.12.2018325/2018Kúpna zmluva č. 325/2018 (ODBYT) GALLO Krupina s.r.o, Prostredná 1, 963 01 Krupina (IČO 44884826)
20.12.2018326/2018Kúpna zmluva č. 326/2018 (ODBYT) KOMUNITA ĽUDOVÍTOV n.o., 941 11 Palárikovo (IČO 36096725)
20.12.2018328/2018Kúpna zmluva č. 328/2018 (ODBYT) GALLO Krupina s.r.o, Prostredná 1, 963 01 Krupina (IČO 44884826)
20.12.2018330/2018Kúpna zmluva č. 330/2018 (ODBYT) DEKRET Holz s.r.o, Na Plaváreň 8, 974 11 Banská Bystrica(IČO 50477234)
20.12.2018331/2018Kúpna zmluva č. 331/2018 (ODBYT) Lesagro, s.r.o., Pravenec 419, 972 16 Pravenec (IČO 36478199)
20.12.2018332/2018Kúpna zmluva č. 332/2018 (ODBYT) PRENO, s.r.o., Nám. SNP 17, 963 01 Krupina (IČO 44947704)
20.12.2018338/2018Kúpna zmluva č. 338/2018 (ODBYT) GALLO Krupina s.r.o, Prostredná 1, 963 01 Krupina (IČO 44884826)
20.12.201832Dodatok č. 32 k nájomnej zmluve pozemkov - Mesto Krupina, Svätotrojičné nám. 4/4, Krupina (IČO 00320056)
02.01.20197976Zmluva o podmienkach nákladnej prepravy - Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s., Drieňova 24, Bratislava (IČO 35914921)
03.01.2019327/2018Kúpna zmluva č. 327/2018 (ODBYT) SITTA WOOD,s.r.o., Horná Ves 14(IČO 43794475)
03.01.2019341/2018Kúpna zmluva č. 341/2018 (ODBYT) PKI, s.r.o., Bazovského 14, Zvolen (IČO 45283559)
03.01.2019343/2018Kúpna zmluva č. 343/2018 (ODBYT) OP-TIM, spol.s r.o., Priemyselná 3 Krupina(IČO 30223661)
07.01.2019336/2018Kúpna zmluva č. 336/2018 (ODBYT) DAVOS trade logistics s.r.o., Mlynská 1669, Krupina(IČO 360048135)
07.01.2019337/2018Kúpna zmluva č. 337/2018 (ODBYT) FIBRA, spol. s r.o., SNP 49, 936 01 Šahy (IČO 31599591)
07.01.2019342/2018Kúpna zmluva č. 342/2018 (ODBYT) FIBRA, spol. s r.o., SNP 49, 936 01 Šahy (IČO 31599591)