Zmluvy 2019


 

 

 

tr>

ZVEREJNENÉČÍSLOPOPIS
08.01.2019Zmluva o dielo pre prácu s lesným reprodukčným materiálom - Miroslav Bačík, Krížna 16, Nové Zámky(IČO)
14.1.20191/2019Zmluva o dielo č. 1/2019(Pestovná činnosť) - Lucie Slepáková, Majer 159, Čekovce (IČO 43765033)
14.1.20192/2019Zmluva o dielo č. 2/2019(Pestovná činnosť) - Pavel Šouc, Kalinčiakova 787/7, Krupina (IČO 34793968)
14.1.20193/2019Zmluva o dielo č. 3/2019(Pestovná činnosť) - Radoslav Gregáň, Ficberg 1422 (IČO 46556222)
14.1.20194/2019Zmluva o dielo č.4/2019(Pestovná činnosť) - Slávka Gregáňová, Ficberg 1422 (IČO 43682791)
14.1.20195/2019Zmluva o dielo č. 5/2019(Pestovná činnosť) - Vladimíra Párničanová, Ficberg 1423(IČO 43089801)
15.1.2019
1/2019
Kúpna zmluva č.1/2019 (ODBYT)PRENO, s.r.o., Nám. SNP 124/17, 963 01 Krupina (IČO 44947704)
15.1.2019
2/2019
Kúpna zmluva č.2/2019 (ODBYT)PRENO, s.r.o., Nám. SNP 124/17, 963 01 Krupina (IČO 44947704)
15.1.2019
4/2019
Kúpna zmluva č.4/2019 (ODBYT)OP-TIM, spol. s r.o., Priemyselná 3, 963 01 Krupina (IČO 30223661)
15.1.20191/2019Zmluva o vykonaní prác č. 1/2019 (Ťažbová činnosť)- Peter Párničan, Zvolenská cesta 22, 963 01 Krupina(IČO 35988240), Milan Remiar, Kalinčiakova 1, 963 01 Krupina ( IČO 31 906 770)
15.1.20192/2019Zmluva o vykonaní prác č. 2/2019 (Ťažbová činnosť)- Ján Brodniansky, Majerský rad 79, 963 01 Krupina(IČO 31881301)
15.1.20194/2019Zmluva o vykonaní prác č. 4/2019 (Ťažbová činnosť)- Ján Greňo, Nad Kotlom 20, 963 01 Krupina(IČO 1026688003), Peter Dobrota, I. Krasku 17, 963 01 Krupina (ICO 43300405)
15.1.20195/2019Zmluva o vykonaní prác č. 5/2019 (Ťažbová činnosť)- Milan Greňo, ml. Kalinčiakova 2, 963 01 Krupina(IČO 31079580 ), Melich Jaroslav, Uňatín 69, 962 41 Bzovík ( IČO 40539270)
15.1.2019Zmluva č. 1 o preprave dreva na rok 2019 - CND TVRDOŠINSKÝ, Starohorská cesta  1701/3, Krupina (IČO 36048950)
16.1.2019
5/2019
Kúpna zmluva č.5/2019 (ODBYT)PKI, s.r.o., M. Bazovského 1886/14, 96001 Zvolen (IČO 45283559)
16.1.20193/2019Zmluva o vykonaní prác č. 3/2019 (Ťažbová činnosť)- Jozef Ďurica,Slnečná 9, 963 01 Krupina(IČO 1020606290 )