Zmluvy 2019 

 

 

 

ZVEREJNENÉČÍSLOPOPIS
08.01.2019Zmluva o dielo pre prácu s lesným reprodukčným materiálom - Miroslav Bačík, Krížna 16, Nové Zámky(IČO)
14.1.20191/2019Zmluva o dielo č. 1/2019(Pestovná činnosť) - Lucie Slepáková, Majer 159, Čekovce (IČO 43765033)
14.1.20192/2019Zmluva o dielo č. 2/2019(Pestovná činnosť) - Pavel Šouc, Kalinčiakova 787/7, Krupina (IČO 34793968)
14.1.20193/2019Zmluva o dielo č. 3/2019(Pestovná činnosť) - Radoslav Gregáň, Ficberg 1422 (IČO 46556222)
14.1.20194/2019Zmluva o dielo č.4/2019(Pestovná činnosť) - Slávka Gregáňová, Ficberg 1422 (IČO 43682791)
14.1.20195/2019Zmluva o dielo č. 5/2019(Pestovná činnosť) - Vladimíra Párničanová, Ficberg 1423(IČO 43089801)
15.1.2019
1/2019
Kúpna zmluva č.1/2019 (ODBYT)PRENO, s.r.o., Nám. SNP 124/17, 963 01 Krupina (IČO 44947704)
15.1.2019
2/2019
Kúpna zmluva č.2/2019 (ODBYT)PRENO, s.r.o., Nám. SNP 124/17, 963 01 Krupina (IČO 44947704)
15.1.2019
4/2019
Kúpna zmluva č.4/2019 (ODBYT)OP-TIM, spol. s r.o., Priemyselná 3, 963 01 Krupina (IČO 30223661)
15.1.20191/2019Zmluva o vykonaní prác č. 1/2019 (Ťažbová činnosť)- Peter Párničan, Zvolenská cesta 22, 963 01 Krupina(IČO 35988240), Milan Remiar, Kalinčiakova 1, 963 01 Krupina ( IČO 31 906 770)
15.1.20192/2019Zmluva o vykonaní prác č. 2/2019 (Ťažbová činnosť)- Ján Brodniansky, Majerský rad 79, 963 01 Krupina(IČO 31881301)
15.1.20194/2019Zmluva o vykonaní prác č. 4/2019 (Ťažbová činnosť)- Ján Greňo, Nad Kotlom 20, 963 01 Krupina(IČO 1026688003), Peter Dobrota, I. Krasku 17, 963 01 Krupina (ICO 43300405)
15.1.20195/2019Zmluva o vykonaní prác č. 5/2019 (Ťažbová činnosť)- Milan Greňo, ml. Kalinčiakova 2, 963 01 Krupina(IČO 31079580 ), Melich Jaroslav, Uňatín 69, 962 41 Bzovík ( IČO 40539270)
15.1.2019Zmluva č. 1 o preprave dreva na rok 2019 - CND TVRDOŠINSKÝ, Starohorská cesta  1701/3, Krupina (IČO 36048950)
16.1.2019
5/2019
Kúpna zmluva č.5/2019 (ODBYT)PKI, s.r.o., M. Bazovského 1886/14, 96001 Zvolen (IČO 45283559)
16.1.20193/2019Zmluva o vykonaní prác č. 3/2019 (Ťažbová činnosť)- Jozef Ďurica,Slnečná 9, 963 01 Krupina(IČO 1020606290 )
28.01.20193/2019Kúpna zmluva č. 3/2019 (ODBYT) DAVOS trade logistics s.r.o., Mlynská 1669, Krupina(IČO 360048135)
28.1.20196/2019Kúpna zmluva č. 6/2019 (ODBYT) DEKRET Holz s.r.o, Na Plaváreň 8, 974 11 Banská Bystrica(IČO 50477234)
28.1.20197/2019Kúpna zmluva č. 7/2019 (ODBYT) Agro Lignum, s.r.o, Podlužany 35, 956 52 Podlužany(IČO 51673819)
28.1.20198/2019Kúpna zmluva č. 8/2019 (ODBYT) Píla SEB, s.r.o, Sebechleby, 962 66 Sebechleby(IČO 36005614)
28.1.201911/2019Kúpna zmluva č. 11/2019 (ODBYT) FAGUS s.r.o, Devičie 115, 962 65 Devičie(IČO 36054178)
28.1.201912/2019Kúpna zmluva č. 12/2019 (ODBYT) Agro Lignum, s.r.o, Podlužany 35, 956 52 Podlužany(IČO 51673819)
28.1.201914/2019Kúpna zmluva č. 14/2019 (ODBYT) Poľnovýroba, s.r.o, Trpín 39, 962 44 Trpín(IČO 31644287)
28.01.201915/2018Kúpna zmluva č. 15/2019 (ODBYT) PKI, s.r.o., Bazovského 14, Zvolen (IČO 45283559)
28.1.201917/2019Kúpna zmluva č. 17/2019 (ODBYT) FAGUS s.r.o, Devičie 115, 962 65 Devičie(IČO 36054178)
28.1.201919/2019Kúpna zmluva č. 19/2019 (ODBYT) Agro Lignum, s.r.o, Podlužany 35, 956 52 Podlužany(IČO 51673819)
28.01.201921/2018Kúpna zmluva č. 21/2019 (ODBYT) PKI, s.r.o., Bazovského 14, Zvolen (IČO 45283559)
30.1.2019Kontrakt č. 4700006689 na dodávku listnatého dreva - SLOVWOOD Ružomberok, a.s. (IČO 36406317)
30.1.20199/2019Kúpna zmluva č. 9/2019 (ODBYT) GALLO Krupina s.r.o, Prostredná 1, 963 01 Krupina (IČO 44884826)
30.1.201910/2019Kúpna zmluva č. 10/2019 (ODBYT) PRENO, s.r.o., Nám. SNP 17, 963 01 Krupina (IČO 44947704)
30.1.201920/2019Kúpna zmluva č. 20/2019 (ODBYT) GALLO Krupina s.r.o, Prostredná 1, 963 01 Krupina (IČO 44884826)
30.1.201913/2019Kúpna zmluva č. 13/2019 (ODBYT) PRENO, s.r.o., Nám. SNP 17, 963 01 Krupina (IČO 44947704)
05.02.201923/2019Kúpna zmluva č. 23/2019 (ODBYT) Agro Lignum, s.r.o, Podlužany 35, 956 52 Podlužany(IČO 51673819)
05.02.201926/2019Kúpna zmluva č. 26/2019 (ODBYT) Agro Lignum, s.r.o, Podlužany 35, 956 52 Podlužany(IČO 51673819)
05.02.201928/2019Kúpna zmluva č. 28/2019 (ODBYT) Poľnovýroba, s.r.o, Trpín 39, 962 44 Trpín(IČO 31644287)
05.02.201924/2019Kúpna zmluva č. 24/2019 (ODBYT) LOPEX, s.r.o. , Bebrava 1434, 963 01 Krupina(IČO 31602002)
06.02.20196/2019Zmluva o vykonaní prác č. 6/2019 (Ťažbová činnosť)- Peter Párničan, Zvolenská cesta 22, 963 01 Krupina(IČO 35988240), Milan Remiar, Kalinčiakova 1, 963 01 Krupina ( IČO 31 906 770)
06.02.20191/2019Dodatok č. 1/2019 k Zmluve o vykonaní prác č. 3/2019 (Ťažbová činnosť)- Jozef Ďurica,Slnečná 9, 963 01 Krupina(IČO 1020606290 )
06.02.20192/2019Dodatok č. 2/2019 k Zmluve o vykonaní prác č. 2/2019 (Ťažbová činnosť)- Milan Ďurica, K. Šmidkého 1380/9, 960 01 Zvolen(IČO 48 018 627)
11.02.201911/2019Kúpna zmluva č. 11/2019 (ODBYT) FAGUS s.r.o, Devičie 115, 962 65 Devičie(IČO 36054178)
11.02.201916/2019Kúpna zmluva č. 16/2019 (ODBYT) AS TRADE Krupina, spol. s r.o. Hontianske Tesáre (IČO 36021431)
11.02.201918/2019Kúpna zmluva č. 18/2019 (ODBYT) DEKRET Holz s.r.o, Na Plaváreň 8, 974 11 Banská Bystrica(IČO 50477234)
11.02.201933Dodatok č. 33 k nájomnej zmluve pozemkov - Mesto Krupina, Svätotrojičné nám. 4/4, Krupina (IČO 00320056)
15.2.201922/2019Kúpna zmluva č. 22/2019 (ODBYT) GALLO Krupina s.r.o, Prostredná 1, 963 01 Krupina (IČO 44884826)
15.2.201925/2019Kúpna zmluva č. 25/2019 (ODBYT) DAVOS trade-logistics s.r.o., Mlynská 1669, 963 01 Krupina (IČO 36048135)
15.2.201927/2019Kúpna zmluva č. 27/2019 (ODBYT) GALLO Krupina s.r.o, Prostredná 1, 963 01 Krupina (IČO 44884826)
15.02.201929/2019Kúpna zmluva č. 29/2019 (ODBYT) Agro Lignum, s.r.o, Podlužany 35, 956 52 Podlužany(IČO 51673819)
15.2.201930/2019Kúpna zmluva č. 30/2019 (ODBYT) PRENO, s.r.o., Nám. SNP 17, 963 01 Krupina (IČO 44947704)
15.02.201931/2019Kúpna zmluva č. 31/2019 (ODBYT) Agro Lignum, s.r.o, Podlužany 35, 956 52 Podlužany(IČO 51673819)
15.2.201932/2019Kúpna zmluva č. 32/2019 (ODBYT) GALLO Krupina s.r.o, Prostredná 1, 963 01 Krupina (IČO 44884826)
15.02.201933/2018Kúpna zmluva č. 33/2019 (ODBYT) PKI, s.r.o., Bazovského 14, Zvolen (IČO 45283559)
15.2.201934/2019Kúpna zmluva č. 34/2019 (ODBYT) PRENO, s.r.o., Nám. SNP 17, 963 01 Krupina (IČO 44947704)
28.1.201914/2019Kúpna zmluva č. 14/2019 (ODBYT) Poľnovýroba, s.r.o, Trpín 39, 962 44 Trpín(IČO 31644287)
15.02.201937/2019Kúpna zmluva č. 3/2019 (ODBYT) DEKRET Holz s.r.o, Na Plaváreň 8, 974 11 Banská Bystrica(IČO 50477234)
19.02.201935/2019Kúpna zmluva č. 35/2019 (ODBYT) DAVOS trade logistics s.r.o., Mlynská 1669, Krupina(IČO 360048135)
19.02.201938/2019Kúpna zmluva č. 38/2019 (ODBYT) DEKRET Holz s.r.o, Na Plaváreň 8, 974 11 Banská Bystrica(IČO 50477234)
19.02.201939/2019Kúpna zmluva č. 39/2019 (ODBYT) Agro Lignum, s.r.o, Podlužany 35, 956 52 Podlužany(IČO 51673819)
19.02.201940/2019Kúpna zmluva č. 40/2019 (ODBYT) Poľnovýroba, s.r.o, Trpín 39, 962 44 Trpín(IČO 31644287)
01.3.201936/2019Kúpna zmluva č. 36/2019 (ODBYT) Píla SEB, s.r.o, Sebechleby, 962 66 Sebechleby(IČO 36005614)
01.3.2019
41/2019
Kúpna zmluva č.41/2019 (ODBYT)OP-TIM, spol. s r.o., Priemyselná 3, 963 01 Krupina (IČO 30223661)
01.03.201942/2019Kúpna zmluva č. 42/2019 (ODBYT) Agro Lignum, s.r.o, Podlužany 35, 956 52 Podlužany(IČO 51673819)
01.03.201945/2019Kúpna zmluva č. 45/2019 (ODBYT) DEKRET Holz s.r.o, Na Plaváreň 8, 974 11 Banská Bystrica(IČO 50477234)
01.03.201950/2019Kúpna zmluva č. 50/2019 (ODBYT) DEKRET Holz s.r.o, Na Plaváreň 8, 974 11 Banská Bystrica(IČO 50477234)
01.3.201952/2019Kúpna zmluva č. 52/2019 (ODBYT) Poľnovýroba, s.r.o, Trpín 39, 962 44 Trpín(IČO 31644287)
01.3.2019Dodatok č. 1 ku Kontraktu č. 4700006689 - SLOVWOOD Ružomberok, a.s. (IČO 36406317)
01.3.2019Kolektívna zmluva na rok 2019 - ZO OZ DLV pri MsL,s.r.o. v Krupine (sprístupnená len pre zamestnancov spoločnosti)
08.03.201943/2018Kúpna zmluva č. 43/2019 (ODBYT) PKI, s.r.o., Bazovského 14, Zvolen (IČO 45283559)
08.03.201944/2019Kúpna zmluva č. 44/2019 (ODBYT) Agro Lignum, s.r.o, Podlužany 35, 956 52 Podlužany(IČO 51673819)
08.03.201947/2019Kúpna zmluva č. 47/2019 (ODBYT) Agro Lignum, s.r.o, Podlužany 35, 956 52 Podlužany(IČO 51673819)
08.03.201953/2019Kúpna zmluva č. 53/2019 (ODBYT) Agro Lignum, s.r.o, Podlužany 35, 956 52 Podlužany(IČO 51673819)
08.3.201946/2019Kúpna zmluva č. 46/2019 (ODBYT) GALLO Krupina s.r.o, Prostredná 1, 963 01 Krupina (IČO 44884826)
08.03.201948/2019Kúpna zmluva č. 48/2019 (ODBYT) PRENO, s.r.o., Nám. SNP 17, 963 01 Krupina (IČO 44947704)
08.03.201951/2018Kúpna zmluva č. 51/2019 (ODBYT) PKI, s.r.o., Bazovského 14, Zvolen (IČO 45283559)
08.03.20191/2019Kúpna zmluva PNP č. 1/2019 PRENO, s.r.o., Nám. SNP 17, 963 01 Krupina (IČO 44947704)
08.3.20196/2019Zmluva o dielo č.6/2019(Pestovná činnosť) - Jozefína Brodnianska, Majerský rad 79, Krupina (IČO 43109900)
08.3.20197/2019Zmluva o dielo č.7/2019(Pestovná činnosť) - Oľga Paulínyová(IČO 43109659)
13.3.2019Zmluva na dodávku dreva č. 124643/2019 - SLOVWOOD Ružomberok, a.s. (IČO 36406317)
13.3.2019Dodatok č. 1 k Zmluve č. 124643/2019 - SLOVWOOD Ružomberok, a.s. (IČO 36406317)
25.03.201954/2018Kúpna zmluva č. 54/2019 (ODBYT) PKI, s.r.o., Bazovského 14, Zvolen (IČO 45283559)
25.2.201955/2019Kúpna zmluva č. 55/2019 (ODBYT) PRENO, s.r.o., Nám. SNP 17, 963 01 Krupina (IČO 44947704)
25.02.201956/2019Kúpna zmluva č. 56/2019 (ODBYT) LOPEX, s.r.o. , Bebrava 1434, 963 01 Krupina(IČO 31602002)
25.03.201957/2018Kúpna zmluva č. 57/2019 (ODBYT) PKI, s.r.o., Bazovského 14, Zvolen (IČO 45283559)
01.03.201959/2019Kúpna zmluva č. 59/2019 (ODBYT) DEKRET Holz s.r.o, Na Plaváreň 8, 974 11 Banská Bystrica(IČO 50477234)
08.03.201960/2018Kúpna zmluva č. 60/2019 (ODBYT) PKI, s.r.o., Bazovského 14, Zvolen (IČO 45283559)
26.03.201961/2019Kúpna zmluva č. 61/2019 (ODBYT) Agro Lignum, s.r.o, Podlužany 35, 956 52 Podlužany(IČO 51673819)
26.03.201962/2019Kúpna zmluva č. 62/2019 PRENO, s.r.o., Nám. SNP 17, 963 01 Krupina (IČO 44947704)
26.03.201963/2019Kúpna zmluva č. 63/2019 (ODBYT) Agro Lignum, s.r.o, Podlužany 35, 956 52 Podlužany(IČO 51673819)
26.3.201964/2019Kúpna zmluva č. 64/2019 (ODBYT) GALLO Krupina s.r.o, Prostredná 1, 963 01 Krupina (IČO 44884826)
26.3.2019
65/2019
Kúpna zmluva č.65/2019 (ODBYT)OP-TIM, spol. s r.o., Priemyselná 3, 963 01 Krupina (IČO 30223661)
26.03.201966/2019Kúpna zmluva č. 66/2019 (ODBYT) PKI, s.r.o., Bazovského 14, Zvolen (IČO 45283559)
28.03.201967/2019Kúpna zmluva č. 67/2019 (ODBYT) Agro Lignum, s.r.o, Podlužany 35, 956 52 Podlužany(IČO 51673819)
28.3.201968/2019Kúpna zmluva č. 68/2019 (ODBYT) GALLO Krupina s.r.o, Prostredná 1, 963 01 Krupina (IČO 44884826)
28.03.201969/2019Kúpna zmluva č. 69/2019 PRENO, s.r.o., Nám. SNP 17, 963 01 Krupina (IČO 44947704)
28.03.201971/2019Kúpna zmluva č. 71/2019 FIBRA, spol. s r.o., Nám. SNP 17, 936 01 Šahy (IČO 31599591)
28.03.201975/2018Kúpna zmluva č. 75/2019 (ODBYT) PKI, s.r.o., Bazovského 14, Zvolen (IČO 45283559)
02.4.201973/2019Kúpna zmluva č. 73/2019 (ODBYT) GALLO Krupina s.r.o, Prostredná 1, 963 01 Krupina (IČO 44884826)
02.04.201974/2019Kúpna zmluva č. 74/2019 PRENO, s.r.o., Nám. SNP 17, 963 01 Krupina (IČO 44947704)
02.04.201976/2019Kúpna zmluva č. 76/2019 PRENO, s.r.o., Nám. SNP 17, 963 01 Krupina (IČO 44947704)
02.04.201978/2019Kúpna zmluva č. 78/2019 PRENO, s.r.o., Nám. SNP 17, 963 01 Krupina (IČO 44947704)
03.4.201958/2019Kúpna zmluva č. 58/2019 (ODBYT) ADAMOZ, spol s r.o, Parkova 8, 951 93 Topoľčianky(IČO 45981451)
03.4.201970/2019Kúpna zmluva č. 70/2019 (ODBYT) Píla SEB, s.r.o, Sebechleby, 962 66 Sebechleby(IČO 36005614)
03.4.201977/2018Kúpna zmluva č. 77/2019 (ODBYT) PKI, s.r.o., Bazovského 14, Zvolen (IČO 45283559)
03.4.201979/2019Kúpna zmluva č. 79/2019 (ODBYT) Agro Lignum, s.r.o, Podlužany 35, 956 52 Podlužany(IČO 51673819)
03.4.201980/2019Kúpna zmluva č. 80/2019 (ODBYT) Mokoš Ondrej, Kalinčiakova 2542/36, 963 01 Krupina
10.04.201982/2019Kúpna zmluva č. 82/2019 (ODBYT) DAVOS trade logistics s.r.o., Mlynská 1669, Krupina(IČO 360048135)
10.04.201983/2019Kúpna zmluva č. 83/2019 PRENO, s.r.o., Nám. SNP 17, 963 01 Krupina (IČO 44947704)
10.04.201984/2019Kúpna zmluva č. 84/2019 (ODBYT) Agro Lignum, s.r.o, Podlužany 35, 956 52 Podlužany(IČO 51673819)
10.04.201985/2018Kúpna zmluva č. 85/2019 (ODBYT) PKI, s.r.o., Bazovského 14, Zvolen (IČO 45283559)
10.04.201987/2019Kúpna zmluva č. 87/2019 PRENO, s.r.o., Nám. SNP 17, 963 01 Krupina (IČO 44947704)
16.04.201988/2019Kúpna zmluva č. 88/2019 (ODBYT) Agro Lignum, s.r.o, Podlužany 35, 956 52 Podlužany(IČO 51673819)
16.04.201994/2018Kúpna zmluva č. 94/2019 (ODBYT) PKI, s.r.o., Bazovského 14, Zvolen (IČO 45283559)
16.04.201993/2019Kúpna zmluva č. 93/2019 PRENO, s.r.o., Nám. SNP 17, 963 01 Krupina (IČO 44947704)
16.04.2019Kontrakt na dodávku listnatého dreva č. 4700006850 - SLOVWOOD Ružomberok, a.s. (IČO 36406317)
16.04.20193/2019Dodatok č. 3/2019 k Zmluve o vykonaní prác č. 4/2019 (Ťažbová činnosť)- Ján Greňo, Nad Kotlom 20, 963 01 Krupina(IČO 1026688003), Peter Dobrota, I. Krasku 17, 963 01 Krupina (ICO 43300405)
29.4.201972/2019Kúpna zmluva č. 72/2019 (ODBYT) SITTA WOOD, s.r.o., Horná Ves 14, 967 01 Horná Ves (IČO 43794475)
29.4.201981/2019Kúpna zmluva č. 81/2019 (ODBYT) ADAMOZ, spol s r.o, Parkova 8, 951 93 Topoľčianky(IČO 45981451)
29.04.201986/2019Kúpna zmluva č. 86/2019 (ODBYT) PRAGMA-VITA s.r.o., M. Kukučína 6/1409, Zvolen (IČO 44672721)
29.4.201989/2019Kúpna zmluva č. 89/2019 (ODBYT) IRON ART, a.s. Hontianske Tesáre 171, 962 68 (IČO 31698484)
29.4.201991/2019Kúpna zmluva č. 91/2019 (ODBYT) SITTA WOOD, s.r.o., Horná Ves 14, 967 01 Horná Ves (IČO 43794475)
29.4.201992/2019Kúpna zmluva č. 92/2019 (ODBYT) DREVOKAPITÁL, s.r.o., Centrálna 632/7, 089 01 Svidník(IČO 36480690)
29.04.201996/2019Kúpna zmluva č. 96/2019 FIBRA, spol. s r.o., Nám. SNP 17, 936 01 Šahy (IČO 31599591)
29.04.201997/2019Kúpna zmluva č. 97/2019 (ODBYT) PKI, s.r.o., Bazovského 14, Zvolen (IČO 45283559)
29.04.201998/2019Kúpna zmluva č. 98/2019 (ODBYT) DEKRET Holz s.r.o, Na Plaváreň 8, 974 11 Banská Bystrica(IČO 50477234)
29.04.201999/2019Kúpna zmluva č. 99/2019 (ODBYT) Agro Lignum, s.r.o, Podlužany 35, 956 52 Podlužany(IČO 51673819)
29.4.2019100/2019Kúpna zmluva č. 100/2019 (ODBYT) Píla SEB, s.r.o, Sebechleby, 962 66 Sebechleby(IČO 36005614)
29.04.2019101/2018Kúpna zmluva č. 101/2019 (ODBYT) PKI, s.r.o., Bazovského 14, Zvolen (IČO 45283559)
30.04.20198/2019Zmluva o vykonaní prác č. 8/2019 (Ťažbová činnosť)- Július Búlik, Starohorská 1702/4, 963 01 Krupina(IČO 51764806)
13.05.20194/2019Dodatok č. 4/2019 k Zmluve o vykonaní prác č. 3/2019 (Ťažbová činnosť)- Jozef Ďurica, Majerský rad 74, 963 01 Krupina(IČO 1020606290 )
13.05.201990/2019Kúpna zmluva č. 90/2019 (ODBYT) Peter Grnáč, Vĺčok 1196 963 01 Krupina(IČO 43078150)
13.05.201993/2019Kúpna zmluva č. 93/2019 PRENO, s.r.o., Nám. SNP 17, 963 01 Krupina (IČO 44947704)
13.05.201995/2019Kúpna zmluva č. 95/2019 (ODBYT) DAVOS trade logistics s.r.o., Mlynská 1669, Krupina(IČO 360048135)
13.05.2019102/2019Kúpna zmluva č. 102/2019 PRENO, s.r.o., Nám. SNP 17, 963 01 Krupina (IČO 44947704)
13.05.2019103/2019Kúpna zmluva č. 103/2019 (ODBYT) GALLO Krupina s.r.o, Prostredná 1, 963 01 Krupina (IČO 44884826)
14.05.2019104/2018Kúpna zmluva č. 104/2019 (ODBYT) PKI, s.r.o., Bazovského 14, Zvolen (IČO 45283559)
14.05.2019105/2018Kúpna zmluva č. 105/2019 (ODBYT) AMNESIA, s.r.o., NITRIANSKA 379, Okoličná na ostrove (IČO 36363278)
14.05.2019106/2019Kúpna zmluva č. 106/2019 PRENO, s.r.o., Nám. SNP 17, 963 01 Krupina (IČO 44947704)
14.05.2019107/2018Kúpna zmluva č. 107/2019 (ODBYT) PKI, s.r.o., Bazovského 14, Zvolen (IČO 45283559)
14.05.2019108/2019Kúpna zmluva č. 108/2019 (ODBYT) Agro Lignum, s.r.o, Podlužany 35, 956 52 Podlužany(IČO 51673819)
14.05.2019109/2018Kúpna zmluva č. 109/2019 (ODBYT) AMNESIA, s.r.o., NITRIANSKA 379, Okoličná na ostrove (IČO 36363278)
14.05.2019110/2019Kúpna zmluva č. 110/2019 (ODBYT) ADAMOZ, spol s r.o, Parkova 8, 951 93 Topoľčianky(IČO 45981451)
14.05.2019111/2019Kúpna zmluva č. 111/2019 PRENO, s.r.o., Nám. SNP 17, 963 01 Krupina (IČO 44947704)
14.05.2019112/2018Kúpna zmluva č. 112/2019 (ODBYT) PKI, s.r.o., Bazovského 14, Zvolen (IČO 45283559)
14.05.2019113/2019Kúpna zmluva č. 113/2019 (ODBYT) GALLO Krupina s.r.o, Prostredná 1, 963 01 Krupina (IČO 44884826)
15.05.2019114/2019Kúpna zmluva č. 114/2019 (ODBYT) DEKRET Holz s.r.o, Na Plaváreň 8, 974 11 Banská Bystrica(IČO 50477234)
15.05.2019115/2019Kúpna zmluva č. 115/2019 PRENO, s.r.o., Nám. SNP 17, 963 01 Krupina (IČO 44947704)
15.05.2019116/2019Kúpna zmluva č. 116/2019 (ODBYT) IRON ART, a.s. Hontianske Tesáre 171, 962 68 (IČO 31698484)
15.05.2019117/2018Kúpna zmluva č. 117/2019 (ODBYT) PKI, s.r.o., Bazovského 14, Zvolen (IČO 45283559)
15.05.2019118/2018Kúpna zmluva č. 118/2019 (ODBYT) AMNESIA, s.r.o., NITRIANSKA 379, Okoličná na ostrove (IČO 36363278)
15.05.2019119/2018Kúpna zmluva č. 119/2019 (ODBYT) PP-TREND, spol s r.o., Hviezdoslavova 152/49, 972 01 Bojnice (IČO 36324523)
15.05.2019121/2019Kúpna zmluva č. 121/2019 (ODBYT) Agro Lignum, s.r.o, Podlužany 35, 956 52 Podlužany(IČO 51673819)
15.05.201930219048Licenčná zmluva č. 30219048 SOFTIP, a.s. Galvaniho 7/D, 821 04 Bratislava (IČO 36785512)
15.05.2019123/2018Kúpna zmluva č. 123/2018 (ODBYT) PP-TREND, spol s r.o., Hviezdoslavova 152/49, 972 01 Bojnice (IČO 36324523)
17.05.20198/2019Zmluva o dielo č.8/2019(Pestovná činnosť) - Július Búlik, Starohorská 1702/4, 963 01 Krupina(IČO)
20.05.2019124/2019Kúpna zmluva č. 124/2019 (ODBYT) ADAMOZ, spol s r.o, Parkova 8, 951 93 Topoľčianky(IČO 45981451)
20.05.2019125/2019Kúpna zmluva č. 125/2019 (ODBYT) SITTA PÍLA ŠOBOV, s. r.o, Šobov 1687/11, 969 01 Banská štiavnica(IČO 52259897)
20.05.2019135/2019Kúpna zmluva č. 135/2019 PRENO, s.r.o., Nám. SNP 17, 963 01 Krupina (IČO 44947704)
20.05.20192/2019Kúpna zmluva PNP č. 2/2019 PRENO, s.r.o., Nám. SNP 17, 963 01 Krupina (IČO 44947704)
20.05.2019136/2019Kúpna zmluva č. 136/2019 (ODBYT) DEKRET Holz s.r.o, Na Plaváreň 8, 974 11 Banská Bystrica(IČO 50477234)
20.05.2019137/2018Kúpna zmluva č. 137/2019 (ODBYT) PKI, s.r.o., Bazovského 14, Zvolen (IČO 45283559)
20.05.2019139/2018Kúpna zmluva č. 139/2019 (ODBYT) PKI, s.r.o., Bazovského 14, Zvolen (IČO 45283559)
20.05.2019140/2019Kúpna zmluva č. 140/2019 (ODBYT) Agro Lignum, s.r.o, Podlužany 35, 956 52 Podlužany(IČO 51673819)
20.05.2019141/2018Kúpna zmluva č. 141/2019 (ODBYT) AMNESIA, s.r.o., NITRIANSKA 379, Okoličná na ostrove (IČO 36363278)
20.05.2019142/2018Kúpna zmluva č. 142/2019 (ODBYT) Poľnovýroba, s.r.o., Trpín 39, 96244 Trpín (IČO 31644287)
20.05.2019145/2019Kúpna zmluva č. 145/2019 (ODBYT) DEKRET Holz s.r.o, Na Plaváreň 8, 974 11 Banská Bystrica(IČO 50477234)
20.05.2019154/2019Kúpna zmluva č. 154/2019 (ODBYT) AGREMA WOOD SLOVAKIA s.r.o, Brumentálska 21, 81107 Bratislava(IČO 50033441)
23.05.2019120/2019Kúpna zmluva č. 120/2019 (ODBYT) GALLO Krupina s.r.o, Prostredná 1, 963 01 Krupina (IČO 44884826)
23.05.2019122/2019Kúpna zmluva č. 122/2019 PRENO, s.r.o., Nám. SNP 17, 963 01 Krupina (IČO 44947704)
23.05.2019126/2019Kúpna zmluva č. 126/2019 PRENO, s.r.o., Nám. SNP 17, 963 01 Krupina (IČO 44947704)
23.05.2019127/2018Kúpna zmluva č. 127/2019 (ODBYT) PKI, s.r.o., Bazovského 14, Zvolen (IČO 45283559)
24.5.2019Dodatok č. 6 k Zmluve o úvere č.4001/15/067 - OTP Banka Slovensko, a.s. (IČO 31318916)
24.5.2019Všeobecné úverové podmienky k Dodatku č. 6 k Zmluve o úvere č.4001/15/067 - OTP Banka Slovensko, a.s. (IČO 31318916)
27.5.2019Dodatok č. 1 ku Kontraktu č. 4700006850 - SLOVWOOD Ružomberok, a.s. (IČO 36406317)
23.05.2019129/2019Kúpna zmluva č. 129/2019 PRENO, s.r.o., Nám. SNP 17, 963 01 Krupina (IČO 44947704)
30.05.2019130/2019Kúpna zmluva č. 130/2019 (ODBYT) GALLO Krupina s.r.o, Prostredná 1, 963 01 Krupina (IČO 44884826)
30.05.2019131/2019Kúpna zmluva č. 131/2019 (ODBYT) Agro Lignum, s.r.o, Podlužany 35, 956 52 Podlužany(IČO 51673819)
30.05.2019132/2018Kúpna zmluva č. 132/2019 (ODBYT) AMNESIA, s.r.o., NITRIANSKA 379, Okoličná na ostrove (IČO 36363278)
30.05.2019133/2019Kúpna zmluva č. 133/2019 (ODBYT) PP-TREND, spol s r.o. Hviezdoslavova 152/49, 972 01 Bojnice (IČO 36324523)
30.05.2019134/2019Kúpna zmluva č. 134/2019 (ODBYT) Ing. František Chalupka HE-AL, Kalinčiakova 30, 903 01 Senec(IČO 14052423)
03.06.2019Dodatok č. 2 k Zmluve o dielo - Ing. Selečéni Vladimír, Krupina(IČO )
01.07.2019Kontrakt č. NO000170 na dodávku dreva - SLOVWOOD Ružomberok, a.s. (IČO 36406317)
03.7.2019143/2019Kúpna zmluva č. 143/2019 (ODBYT) PRAGMA-VITA s.r.o, M.Kukučína 6/1409, 963 01 Zvolen(IČO 44672721)
03.7.2019144/2019Kúpna zmluva č. 144/2019 PRENO, s.r.o., Nám. SNP 17, 963 01 Krupina (IČO 44947704)
03.7.2019146/2019Kúpna zmluva č. 146/2019 (ODBYT) Píla SEB, s.r.o, Sebechleby, 962 66 Sebechleby(IČO 36005614)
03.7.2019156/2018Kúpna zmluva č. 156/2019 (ODBYT) AMNESIA, s.r.o., NITRIANSKA 379, Okoličná na ostrove (IČO 36363278)
03.7.2019157/2019Kúpna zmluva č. 157/2019 (ODBYT) Agro Lignum, s.r.o, Podlužany 35, 956 52 Podlužany(IČO 51673819)
03.7.2019158/2019Kúpna zmluva č. 158/2019 (ODBYT) GALLO Krupina s.r.o, Prostredná 1, 963 01 Krupina (IČO 44884826)
03.7.2019160/2019Kúpna zmluva č. 160/2019 PRENO, s.r.o., Nám. SNP 17, 963 01 Krupina (IČO 44947704)
03.7.2019161/2018Kúpna zmluva č. 161/2019 (ODBYT) AMNESIA, s.r.o., NITRIANSKA 379, Okoličná na ostrove (IČO 36363278)
03.7.2019162/2019Kúpna zmluva č. 162/2019 (ODBYT) GALLO Krupina s.r.o, Prostredná 1, 963 01 Krupina (IČO 44884826)
10.7.2019Zmluva o poskytovaní audítorských služieb - AM-AUDIT, spol.s r.o., Bajkalská 18, 821 08 Bratislava (IČO 31368492)
10.07.2019Zmluva o poskytovaní verejných služieb - O2 Slovakia, s.r.o., Einsteinova 24, 851 01 Bratislava (IČO 35848863)
10.07.20199/2019Zmluva o vykonaní prác č. 9/2019 (Ťažbová činnosť)- Marián Maslík, Horný Jalšovík 72, 962 41 Bzovík(IČO 45454078), Zdenko Maslík, Horný Jalšovík 62, 962 41 Bzovík (ICO 43498451)
22.7.2019177/2019Kúpna zmluva č. 177/2019 (ODBYT) Peter Grnáč, Vĺčok 1196, 963 01 Krupina (IČO 43078150)
22.7.2019181/2019Kúpna zmluva č. 181/2019 (ODBYT) Holz-Import-Export s.r.o, Nábrežná 12, Trenčín (IČO 36044377)
22.07.20195/2019Dodatok č. 5/2019 k Zmluve o vykonaní prác č. 5/2019 (Ťažbová činnosť)- Milan Kollárik, Červená Hora 57, 963 01 Krupina(IČO 35982659 )
22.07.20196/2019Dodatok č. 6/2019 k Zmluve o vykonaní prác č. 3/2019 (Ťažbová činnosť)- Jozef Ďurica, Majerský rad 74, 963 01 Krupina(IČO 1020606290 )
29.7.2019155/2019Kúpna zmluva č. 155/2019 (ODBYT) LOPEX,s.r.o.Bebrava 1434, 963 01 Krupina (IČO 31602002)
29.7.2019158/2019Kúpna zmluva č. 158/2019 (ODBYT) GALLO Krupina s.r.o, Prostredná 1, 963 01 Krupina (IČO 44884826)
29.7.2019163/2019Kúpna zmluva č. 163/2019 PRENO, s.r.o., Nám. SNP 17, 963 01 Krupina (IČO 44947704)
29.7.2019164/2019Kúpna zmluva č. 164/2019 (ODBYT) GALLO Krupina s.r.o, Prostredná 1, 963 01 Krupina (IČO 44884826)
29.7.2019167/2019Kúpna zmluva č. 167/2019 (ODBYT) GALLO Krupina s.r.o, Prostredná 1, 963 01 Krupina (IČO 44884826)
29.7.2019168/2018Kúpna zmluva č. 168/2019 (ODBYT) AMNESIA, s.r.o., NITRIANSKA 379, Okoličná na ostrove (IČO 36363278)
29.7.2019169/2019Kúpna zmluva č. 169/2019 PRENO, s.r.o., Nám. SNP 17, 963 01 Krupina (IČO 44947704)
29.7.2019170/2019Kúpna zmluva č. 170/2019 (ODBYT) DEKRET Holz s.r.o, Na Plaváreň 8, 974 11 Banská Bystrica(IČO 50477234)
29.7.2019171/2019Kúpna zmluva č. 171/2019 PRENO, s.r.o., Nám. SNP 17, 963 01 Krupina (IČO 44947704)
29.7.2019172/2018Kúpna zmluva č. 172/2019 (ODBYT) AMNESIA, s.r.o., NITRIANSKA 379, Okoličná na ostrove (IČO 36363278)
29.7.2019138/2019Kúpna zmluva č. 138/2019 (ODBYT) Ing. František Chalupka HE-AL, Kalinčiakova 30, 903 01 Senec(IČO 14052423)
05.08.201910/2019Zmluva o vykonaní prác č. 10/2019 (Ťažbová činnosť)- Miroslav Kohút, Kopanice 13, Krupina (ICO 31881947)
05.08.20197/2019Dodatok č. 7/2019 k Zmluve o vykonaní prác č. 3/2019 (Ťažbová činnosť)- Jozef Ďurica, Majerský rad 74, 963 01 Krupina(IČO 1020606290 )
05.08.20198/2019Dodatok č. 8/2019 k Zmluve o vykonaní prác č. 5/2019 (Ťažbová činnosť)- Hanes Ján, Družstevná 23, Dobrá Niva(IČO 43227805)
05.08.20199/2019Dodatok č. 9/2019 k Zmluve o vykonaní prác č. 4/2019 (Ťažbová činnosť)- Ján Greňo, Nad Kotlom 20, Krupina,Peter Dobrota, I.Krasku 17, Krupina
05.08.2019Kúpno-predajná zmluva na odpredaj nákladného automobilu Citroen - Uhlárik Patrik, Podháj 11298/13, Martin
14.08.201911/2019Dodatok č. 11/2019 k Zmluve o vykonaní prác č. 9/2019 (Ťažbová činnosť)- Marián Maslík Horný Jalšovík 72 (IČO 45454078), 96241 Bzovík, Zdenko Maslík Horný Jalšovík 62, 962 41 Bzovík (ICO 43498451)
14.08.2019165/2019Kúpna zmluva č. 165/2019 (ODBYT) PP-TREND, spol s r.o. Hviezdoslavova 152/49, 972 01 Bojnice (IČO 36324523)
14.08.2019174/2019Kúpna zmluva č. 174/2019 (ODBYT) Agro Lignum, s.r.o, Podlužany 35, 956 52 Podlužany(IČO 51673819)
14.08.2019176/2018Kúpna zmluva č. 176/2019 (ODBYT) AMNESIA, s.r.o., NITRIANSKA 379, Okoličná na ostrove (IČO 36363278)
14.08.2019178/2018Kúpna zmluva č. 178/2019 (ODBYT) PKI, s.r.o., Bazovského 14, Zvolen (IČO 45283559)
14.08.2019184/2018Kúpna zmluva č. 184/2019 (ODBYT) Ing. Iveta Psárska ALBA, Gaštanová 5606/16, 93401 Levice (IČO 11990139)
14.08.2019185/2018Kúpna zmluva č. 185/2019 (ODBYT) AMNESIA, s.r.o., NITRIANSKA 379, Okoličná na ostrove (IČO 36363278)
14.08.2019188/2019Kúpna zmluva č. 188/2019 (ODBYT) PP-TREND, spol s r.o. Hviezdoslavova 152/49, 972 01 Bojnice (IČO 36324523)
14.08.2019190/2019Kúpna zmluva č. 190/2019 (ODBYT) PP-TREND, spol s r.o. Hviezdoslavova 152/49, 972 01 Bojnice (IČO 36324523)
15.08.2019197/2019Kúpna zmluva č. 197/2019 (ODBYT) DAVOS trade logistics s.r.o., Mlynská 1669, Krupina(IČO 360048135)
19.08.20199/2019Zmluva o dielo č.9/2019(Pestovná činnosť) - DAVOS trade-logistics s.r.o., Mlynská 1669, 963 01 Krupina (IČO 36048135)
19.08.201919021Mandátna zmluva č. 19021 - EU projekty, s.r.o., Cintorínska cesta 809/22, Zvolenská Slatina(IČO 36689599)
22.08.2019166/2019Kúpna zmluva č. 166/2019 (ODBYT) IRON ART, a.s. Hontianske Tesáre 171, 962 68 (IČO 31698484)
22.08.2019201/2019Kúpna zmluva č. 201/2019 (ODBYT) Ing. Iveta Psárska ALBA, Gaštanová 5606/16, Levice(IČO 11990139)
22.08.2019173/2019Kúpna zmluva č. 173/2019 PRENO, s.r.o., Nám. SNP 17, 963 01 Krupina (IČO 44947704)
22.8.2019175/2019Kúpna zmluva č. 175/2019 (ODBYT) GALLO Krupina s.r.o, Prostredná 1, 963 01 Krupina (IČO 44884826)
22.8.2019179/2019Kúpna zmluva č. 179/2019 PRENO, s.r.o., Nám. SNP 17, 963 01 Krupina (IČO 44947704)
22.8.2019182/2019Kúpna zmluva č. 182/2019 PRENO, s.r.o., Nám. SNP 17, 963 01 Krupina (IČO 44947704)
22.8.2019183/2019Kúpna zmluva č. 183/2019 (ODBYT) GALLO Krupina s.r.o, Prostredná 1, 963 01 Krupina (IČO 44884826)
22.8.2019186/2019Kúpna zmluva č. 186/2019 PRENO, s.r.o., Nám. SNP 17, 963 01 Krupina (IČO 44947704)
22.08.2019187/2019Kúpna zmluva č. 187/2019 (ODBYT) DAVOS trade logistics s.r.o., Mlynská 1669, Krupina(IČO 360048135)
22.8.2019189/2019Kúpna zmluva č. 189/2019 PRENO, s.r.o., Nám. SNP 17, 963 01 Krupina (IČO 44947704)
22.8.2019192/2019Kúpna zmluva č. 192/2019 ENESYS, s.r.o., Na Štepnici 2538/5, 96001 Zvolen, (IČO 36031186)
23.08.2019203/2019Kúpna zmluva č. 203/2019 (ODBYT) DAVOS trade logistics s.r.o., Mlynská 1669, Krupina(IČO 360048135)
27.08.201912/2019Dodatok č. 12/2019 k Zmluve o vykonaní prác č. 5/2019 (Ťažbová činnosť)- Milan Greňo ml. Kalinčiakova 781/2, Krupina (IČO 31079580), Hanes Ján, Družstevná 226/23, 962 61 Dobrá Niva (IČO 43 227 805)
02.09.2019191/2019Kúpna zmluva č. 191/2019 (ODBYT) Píla SEB, s.r.o, Sebechleby, 962 66 Sebechleby(IČO 36005614)
02.09.2019208/2019Kúpna zmluva č. 208/2019 (ODBYT) DAVOS trade logistics s.r.o., Mlynská 1669, Krupina(IČO 360048135)
02.09.201913/2019Dodatok č. 13/2019 k Zmluve o vykonaní prác č. 3/2019 (Ťažbová činnosť)- Jozef Ďurica, Majerský rad 74, 963 01 Krupina(IČO 1020606290 )
03.09.2019209/2018Kúpna zmluva č. 209/2019 (ODBYT) AMNESIA, s.r.o., NITRIANSKA 379, Okoličná na ostrove (IČO 36363278)
04.09.2019210/2019Kúpna zmluva č. 210/2019 (ODBYT) DAVOS trade logistics s.r.o., Mlynská 1669, Krupina(IČO 360048135)
04.09.201914/2019Dodatok č. 14/2019 k Zmluve o vykonaní prác č. 5/2019 (Ťažbová činnosť)- Hanes Ján, Družstevná 23, 962 61 Dobrá Niva(IČO 31079580)
12.9.201911/2019Zmluva o vykonaní prác č. 11/2019 PRENO, s.r.o., Nám. SNP 17, 963 01 Krupina (IČO 44947704)
12.09.2019193/2019Kúpna zmluva č. 193/2019 (ODBYT) Agro Lignum, s.r.o, Podlužany 35, 956 52 Podlužany(IČO 51673819)
12.09.2019194/2019Kúpna zmluva č. 194/2019 (ODBYT) PRENO, s.r.o., Nám. SNP 17, 963 01 Krupina (IČO 44947704)
12.09.2019195/2019Kúpna zmluva č. 195/2019 (ODBYT) PKI, s.r.o., Bazovského 14, Zvolen (IČO 45283559)
12.09.2019196/2019Kúpna zmluva č. 196/2019 (ODBYT) AMNESIA, s.r.o., NITRIANSKA 379, Okoličná na ostrove (IČO 36363278)
12.09.2019198/2019Kúpna zmluva č. 198/2019 (ODBYT) DEKRET Holz s.r.o, Na Plaváreň 8, 974 11 Banská Bystrica(IČO 50477234)
12.09.2019199/2019Kúpna zmluva č. 199/2019 (ODBYT) PRENO, s.r.o., Nám. SNP 17, 963 01 Krupina (IČO 44947704)
12.09.2019200/2019Kúpna zmluva č. 200/2019 (ODBYT) DAVOS trade logistics s.r.o., Mlynská 1669, Krupina(IČO 360048135)
13.09.2019202/2019Kúpna zmluva č. 202/2019 (ODBYT) AMNESIA, s.r.o., NITRIANSKA 379, Okoličná na ostrove (IČO 36363278)
13.09.2019204/2019Kúpna zmluva č. 204/2019 (ODBYT) AMNESIA, s.r.o., NITRIANSKA 379, Okoličná na ostrove (IČO 36363278)
13.09.2019205/2019Kúpna zmluva č. 205/2019 (ODBYT) AMNESIA, s.r.o., NITRIANSKA 379, Okoličná na ostrove (IČO 36363278)
13.09.2019206/2019Kúpna zmluva č. 206/2019 (ODBYT) Príves, s.r.o.,I.Krasku 674/7, Prievidza (IČO 45261415)
13.09.2019207/2019Kúpna zmluva č. 207/2019 (ODBYT) Agro Lignum, s.r.o, Podlužany 35, 956 52 Podlužany(IČO 51673819)
13.09.2019211/2019Kúpna zmluva č. 211/2019 (ODBYT) Agro Lignum, s.r.o, Podlužany 35, 956 52 Podlužany(IČO 51673819)
13.09.2019212/2018Kúpna zmluva č. 212/2019 (ODBYT) PKI, s.r.o., Bazovského 14, Zvolen (IČO 45283559)
13.09.2019213/2019Kúpna zmluva č. 213/2019 (ODBYT) AMNESIA, s.r.o., NITRIANSKA 379, Okoličná na ostrove (IČO 36363278)
15.09.2019197/2019Kúpna zmluva č. 197/2019 (ODBYT) DAVOS trade logistics s.r.o., Mlynská 1669, Krupina(IČO 360048135)
16.09.201915/2019Dodatok č. 15/2019 k Zmluve o vykonaní prác č. 4/2019 (Ťažbová činnosť)- Ján Greňo, Nad Kotlom 975/20, Krupina, Peter Dobrota, I. Krasku 17, Krupina
16.09.201916/2019Dodatok č. 16/2019 k Zmluve o vykonaní prác č. 9/2019 (Ťažbová činnosť)- Marián Maslík, Horný Jalšovík 71, Bzovík, Zdenko Maslík, Horný Jalšovík 62, Bzovík
26.09.201917/2019Dodatok č. 17/2019 k Zmluve o vykonaní prác č. 2/2019 (Ťažbová činnosť)- Ján Brodniansky, Majerský rad 79, Krupins
01.10.2019Kontrakt č. NO000479 na dodávku dreva - SLOVWOOD Ružomberok, a.s. (IČO 36406317)
04.10.20193/2019Kúpna zmluva PNP č. 3/2019 Martin Orem, Senohrad 459(IČO 48328154)
14.10.2019214/2019Kúpna zmluva č. 214/2019 (ODBYT) DAVOS trade logistics s.r.o., Mlynská 1669, Krupina(IČO 360048135)
14.10.2019215/2019Kúpna zmluva č. 215/2019 (ODBYT) GALLO Krupina s.r.o, Prostredná 1, 963 01 Krupina (IČO 44884826)
18.10.2019216/2019Kúpna zmluva č. 216/2019 (ODBYT) AMNESIA, s.r.o., NITRIANSKA 379, Okoličná na ostrove (IČO 36363278)
18.10.2019217/2019Kúpna zmluva č. 217/2019 (ODBYT) LOPEX,s.r.o.Bebrava 1434, 963 01 Krupina (IČO 31602002)
18.10.2019218/2019Kúpna zmluva č. 218/2019 (ODBYT) OP-TIM, spol s r.o, Priemyselná 3, 963 01 Krupina (IČO 30223661)
18.10.2019219/2018Kúpna zmluva č. 219/2019 (ODBYT) PKI, s.r.o., Bazovského 14, Zvolen (IČO 45283559)
18.10.2019220/2019Kúpna zmluva č. 220/2019 (ODBYT) AMNESIA, s.r.o., NITRIANSKA 379, Okoličná na ostrove (IČO 36363278)
18.10.2019221/2019Kúpna zmluva č. 221/2019 (ODBYT) PRENO, s.r.o., Nám. SNP 17, 963 01 Krupina (IČO 44947704)
18.10.2019222/2019Kúpna zmluva č. 222/2019 (ODBYT) PRENO, s.r.o., Nám. SNP 17, 963 01 Krupina (IČO 44947704)
18.10.2019223/2019Kúpna zmluva č. 223/2019 (ODBYT) LOPEX,s.r.o.Bebrava 1434, 963 01 Krupina (IČO 31602002)
18.10.2019224/2019Kúpna zmluva č. 224/2019 (ODBYT) AMNESIA, s.r.o., NITRIANSKA 379, Okoličná na ostrove (IČO 36363278)
18.10.2019225/2019Kúpna zmluva č. 225/2019 (ODBYT) DEKRET Holz s.r.o, Na Plaváreň 8, 974 11 Banská Bystrica(IČO 50477234)
18.10.2019226/2019Kúpna zmluva č. 226/2019 (ODBYT) DAVOS trade logistics s.r.o., Mlynská 1669, Krupina(IČO 360048135)
18.10.2019227/2019Kúpna zmluva č. 227/2019 (ODBYT) Agro Lignum, s.r.o, Podlužany 35, 956 52 Podlužany(IČO 51673819)
18.10.2019228/2019Kúpna zmluva č. 228/2019 (ODBYT) Agro Lignum, s.r.o, Podlužany 35, 956 52 Podlužany(IČO 51673819)
18.10.2019229/2018Kúpna zmluva č. 229/2019 (ODBYT) PKI, s.r.o., Bazovského 14, Zvolen (IČO 45283559)
18.10.2019230/2019Kúpna zmluva č. 230/2019 (ODBYT) GALLO Krupina s.r.o, Prostredná 1, 963 01 Krupina (IČO 44884826)
18.10.2019232/2019Kúpna zmluva č. 232/2019 (ODBYT) PRENO, s.r.o., Nám. SNP 17, 963 01 Krupina (IČO 44947704)
18.10.2019233/2019Kúpna zmluva č. 233/2019 (ODBYT) GALLO Krupina s.r.o, Prostredná 1, 963 01 Krupina (IČO 44884826)
18.10.2019234/2019Kúpna zmluva č. 234/2019 (ODBYT) ONDERWOOD, spol. s r.o, Jedľová 1, 960 01 Zvolen (IČO 45303371)
18.10.2019235/2019Kúpna zmluva č. 235/2019 (ODBYT) PP-TREND, spol s r.o. Hviezdoslavova 152/49, 972 01 Bojnice (IČO 36324523)
22.10.2019236/2019Kúpna zmluva č. 236/2019 (ODBYT) Peter Grnáč, Vĺčok 1196, 963 01 Krupina (IČO 43078150)
22.10.2019237/2019Kúpna zmluva č. 237/2019 (ODBYT) Agro Lignum, s.r.o, Podlužany 35, 956 52 Podlužany(IČO 51673819)
22.10.2019238/2019Kúpna zmluva č. 238/2019 (ODBYT) PRENO, s.r.o., Nám. SNP 17, 963 01 Krupina (IČO 44947704)
22.10.2019239/2019Kúpna zmluva č. 239/2019 (ODBYT) DAVOS trade logistics s.r.o., Mlynská 1669, Krupina(IČO 360048135)
22.10.2019240/2019Kúpna zmluva č. 240/2019 (ODBYT) Agro Lignum, s.r.o, Podlužany 35, 956 52 Podlužany(IČO 51673819)
22.10.2019241/2019Kúpna zmluva č. 241/2019 (ODBYT) PRENO, s.r.o., Nám. SNP 17, 963 01 Krupina (IČO 44947704)
22.10.201918/2019Dodatok č. 18/2019 k Zmluve o vykonaní prác č. 9/2019 (Ťažbová činnosť)- Marián Maslík, Horný Jalšovík 71, Bzovík, Zdenko Maslík, Horný Jalšovík 62, Bzovík
28.10.201919/2019Dodatok č. 19/2019 k Zmluve o vykonaní prác č. 3/2019 (Ťažbová činnosť)- Jozef Ďurica, Majerský rad 74, Krupina
28.10.2019242/2019Kúpna zmluva č. 242/2019 (ODBYT) LOPEX,s.r.o.Bebrava 1434, 963 01 Krupina (IČO 31602002)
28.10.2019243/2019Kúpna zmluva č. 243/2019 (ODBYT) PRAGMA-VITA s.r.o., M. Kukučína 1409 Zvolen (IČO 44672721)
28.10.2019245/2019Kúpna zmluva č. 245/2019 (ODBYT) Píla SEB, s.r.o, Sebechleby, 962 66 Sebechleby(IČO 36005614)
29.10.2019246/2019Kúpna zmluva č. 246/2019 (ODBYT) Ing. Iveta Psárska ALBA, Gaštanová 5606/16, Levice(IČO 11990139)
31.10.2019247/2019Kúpna zmluva č. 247/2019 (ODBYT) PP-TREND, spol s r.o. Hviezdoslavova 152/49, 972 01 Bojnice (IČO 36324523)
31.10.2019248/2019Kúpna zmluva č. 248/2019 (ODBYT) PRENO, s.r.o., Nám. SNP 17, 963 01 Krupina (IČO 44947704)
31.10.2019249/2019Kúpna zmluva č. 249/2019 (ODBYT) AMNESIA, s.r.o., NITRIANSKA 379, Okoličná na ostrove (IČO 36363278)
31.10.2019250/2019Kúpna zmluva č. 250/2019 (ODBYT) GALLO Krupina s.r.o, Prostredná 1, 963 01 Krupina (IČO 44884826)
04.11.201901/2019Zmluva o dielo č. 01/2019(Oprava a údržba zvážnic) - Radoslav Gregáň, Ficberg 1422 (IČO 46556222)
05.11.2019251/2019Kúpna zmluva č. 251/2019 (ODBYT) DEKRET Holz s.r.o, Na Plaváreň 8, 974 11 Banská Bystrica(IČO 50477234)
05.11.2019252/2019Kúpna zmluva č. 252/2019 (ODBYT) ONDERWOOD, spol. s r.o, Jedľová 1, 960 01 Zvolen (IČO 45303371)
07.11.2019253/2019Kúpna zmluva č. 253/2019 OP-TIM, spol. s r.o., Priemyselná 3, 963 01 Krupina (IČO 30223661)
08.11.2019255/2019Kúpna zmluva č. 255/2019 (ODBYT) AMNESIA, s.r.o., NITRIANSKA 379, Okoličná na ostrove (IČO 36363278)
13.11.2019256/2019Kúpna zmluva č. 256/2019 PRENO, s.r.o., Nám. SNP 17, 963 01 Krupina (IČO 44947704)
13.11.2019257/2018Kúpna zmluva č. 257/2019 (ODBYT) PKI, s.r.o., Bazovského 14, Zvolen (IČO 45283559)
13.11.2019258/2019Kúpna zmluva č. 258/2019 (ODBYT) AMNESIA, s.r.o., NITRIANSKA 379, Okoličná na ostrove (IČO 36363278)
25.11.2019259/2019Kúpna zmluva č. 259/2019 PRENO, s.r.o., Nám. SNP 17, 963 01 Krupina (IČO 44947704)
26.11.2019263/2019Kúpna zmluva č. 263/2019 (ODBYT) Holz-Import-Export s.r.o, Nábrežná 12, Trenčín (IČO 36044377)
26.11.2019264/2019Kúpna zmluva č. 264/2019 (ODBYT) Peter Oravec - TEN production, E.M. Šoltésovej 21, 963 01 Krupina (IČO 36044377)
27.11.2019265/2019Kúpna zmluva č. 265/2019 PRENO, s.r.o., Nám. SNP 17, 963 01 Krupina (IČO 44947704)
29.11.2019266/2019Kúpna zmluva č. 266/2019 (ODBYT) AMNESIA, s.r.o., NITRIANSKA 379, Okoličná na ostrove (IČO 36363278)
27.11.201920/2019Dodatok č. 20/2019 k Zmluve o vykonaní prác č. 2/2019 (Ťažbová činnosť)- Ján Brodniansky, Majerský rad 79, Krupins
27.11.201910/2019Zmluva o dielo č.10/2019(Pestovná činnosť) - ABIES PLUS s.r.o., Štefánikova 4, 960 01 Veľký Krtíš (IČO 36649686)
27.11.201910/2019Zmluva o dielo č. 10/2019 (pestovná činnosť) Jozef Orszagh, Vĺčok 1188, 963 01 Krupina (IČO 40541177)
27.11.201911/2019Zmluva o dielo č. 11/2019 (pestovná činnosť) PRENO, s.r.o., Nám. SNP 17, 963 01 Krupina (IČO 44947704)
06.12.2019267/2019Kúpna zmluva č. 267/2019 (ODBYT) Holz-Import-Export s.r.o, Nábrežná 12, Trenčín (IČO 36044377)
12.12.2019Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytovaní audítorských služieb - AM-AUDIT, spol. s r.o. audítorská spol., Bajkalská 18, 821 08 Bratislava(IČO 31 368 492)
12.12.2019Dodatok č. 2019/1 k Zmluve o udelení licencie 110 - Foresta SK, a.s., Horná 34, 974 01 Banská Bystrica (IČO 36368741)
12.12.2019Zmluva o podmienkach poskytnutia ceny za služby v nákladnej preprave číslo 8205 - Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s., Drieňova 24, Bratislava(IČO 35914921)
12.12.201935/2019Zmluva č. 35 o poskytovaní audítorských služieb - AM-AUDIT, spol. s r.o. audítorská spol., Bajkalská 18, 821 08 Bratislava(IČO 31 368 492)
20.12.201912/2019Zmluva o dielo č. 12/2019 (pestovná činnosť) Peter Krilek, Nová Hora 1340/18, 963 01 Krupina (IČO 37818848)
27.12.2019Dodatok č. 1 k Zmluve o postúpení projektu/Postúpení práv a povinností stavebníka - AQUA - team Slovakia, Nerenícka cesta č. 12, Zvolen (IČO 46338225)