Zmluvy 2020
 

 

 

 

ZVEREJNENÉČÍSLOPOPIS
02.01.2020Kúpna zmluva č. Z201938086_Z - AUTOLUX KOŠICE, spol. s r.o., Cintorínska 7, 04001 Košice(IČO 31670776)
02.1.2020Zmluva č. 9 o preprave dreva na rok 2020 - CND TVRDOŠINSKÝ, Starohorská cesta  1701/3, Krupina (IČO 36048950)
02.01.20201/2020Zmluva o vykonaní prác č. 1/2020 (Ťažbová činnosť)- Peter Párničan, Zvolenská cesta 22, 963 01 Krupina(IČO 35988240)
02.01.20202/2020Zmluva o vykonaní prác č. 2/2020 (Ťažbová činnosť)- Miroslav Kohút, Kopanice 13, 963 01 Krupina(IČO 31881947)
02.01.20203/2020Zmluva o vykonaní prác č. 3/2020 (Ťažbová činnosť)- Jozef Ďurica,Slnečná 9, 963 01 Krupina(IČO 1020606290 )
02.01.20204/2020Zmluva o vykonaní prác č. 4/2020 (Ťažbová činnosť)- Ján Brodniansky, Majerský rad 79, 963 01 Krupina(IČO 31881301 )
02.01.20205/2020Zmluva o vykonaní prác č. 5/2020 (Ťažbová činnosť)- Marián Maslík, Horný Jalšovík 72, 962 41 Bzovík (IČO 45454078),Zdenko Maslík, Horný Jalšovík 62, 962 41 Bzovík (IČO 43498451)
02.01.20206/2020Zmluva o vykonaní prác č. 6/2020 (Ťažbová činnosť)- Milan Greňo ml,Kalinčiakova 2, 963 01 Krupina(IČO 31079580), Róbert Furjel, Majerský rad 56, 963 01 Krupina (40543773)
02.01.20207/2020Zmluva o vykonaní prác č. 7/2020 (Ťažbová činnosť)- Ján Greňo, Nad Kotlom 20, 963 01 Krupina(IČO 1026688003), Peter Dobrota, I. Krasku 17, Krupina (IČO 43300405)
02.01.20208/2020Zmluva o vykonaní prác č. 8/2020 (Ťažbová činnosť)- Ján Greňo, Nad Kotlom 20, 963 01 Krupina(IČO 1026688003), Peter Dobrota, I. Krasku 17, Krupina (IČO 43300405)
07.01.20201/2020Zmluva o dielo č. 1/2020(Pestovná činnosť) - Lucie Slepáková, Majer 159, Čekovce (IČO 43765033)
07.01.20202/2020Zmluva o dielo č. 2/2020(Pestovná činnosť) - Vladimíra Párničanová, Ficberg 1423(IČO 43089801)
07.01.20203/2020Zmluva o dielo č. 3/2020(Pestovná činnosť) - Pavel Šouc, Kalinčiakova 787/7, Krupina (IČO 34793968)
07.01.20204/2020Zmluva o dielo č. 4/2020(Pestovná činnosť) - Radoslav Gregáň, Ficberg 1422 (IČO 46556222)
09.01.20201/2020Kúpna zmluva č. 1/2020 (ODBYT) PRAGMA-VITA s.r.o., M. Kukučína 1409, Zvolen (IČO 44672721)
09.01.20202/2020Kúpna zmluva č. 2/2020 (ODBYT) GALLO Krupina s.r.o, Prostredná 1, 963 01 Krupina (IČO 44884826)
09.01.20203/2020Kúpna zmluva č. 3/2020 (ODBYT) PP-TREND, spol.s r.o., Bojnice 49(IČO 36324523)
09.01.20204/2020Kúpna zmluva č. 4/2020 (ODBYT) OaS s.r.o.,Osloboditeľov 933, 963 01 Krupina (IČO 47210621)
13.01.20205/2020Kúpna zmluva č. 5/2020 (ODBYT) PKI, s.r.o., Bazovského 14, Zvolen (IČO 45283559)
15.01.2020Dodatok č. 1-2020 ku Kúpnej zmluve č. Z201938086_Z - AUTOLUX KOŠICE, spol. s r.o., Cintorínska 7, 04001 Košice(IČO 31670776)
17.01.20206/2020Kúpna zmluva č. 6/2020 (ODBYT) DAVOS trade logistics s.r.o., Mlynská 1669, Krupina(IČO 360048135)
17.01.20207/2020Kúpna zmluva č. 7/2020(ODBYT) Miroslav Kasana - SANUS, Pod Hliníkom 27, Lužianky(IČO 33709459)
17.01.20208/2020Kúpna zmluva č. 8/2020 (ODBYT) LOPEX s.r.o., Bebrava 1434, Krupina(IČO 3160202)
17.01.20209/2020Kúpna zmluva č. 9/2020 (ODBYT) DEKRET Holz s.r.o, Na Plaváreň 8, 974 11 Banská Bystrica(IČO 50477234)
17.01.202010/2020Kúpna zmluva č. 10/2020 (ODBYT) Peter Oravec - TEN production, E.M.Šoltésovej 21, Krupina(IČO 36044377)
17.01.202011/2020Kúpna zmluva č. 11/2020 (ODBYT) DAVOS trade logistics s.r.o., Mlynská 1669, Krupina(IČO 360048135)
17.01.202012/2020Kúpna zmluva č.12/2020 (ODBYT) PÍLA SEB, Sebechleby (IČO 36005614)
17.01.202013/2020Kúpna zmluva č.13/2020 - PRENO, s.r.o. Nám. SNP 17, Krupina (IČO 44947704)
21.01.202014/2020Kúpna zmluva č.14/2020 (ODBYT) PKI, s.r.o., Bazovského 14, Zvolen (IČO 45283559)
23.01.202016/2020Kúpna zmluva č. 16/2020 (ODBYT) Agro Lignum, s.r.o, Podlužany 35, 956 52 Podlužany(IČO 51673819)
21.01.2020124643/2020Rámcová zmluva na dodávku dreva- SLOVWOOD Ružomberok, a.s. Tatranská cesta 3(IČO 36406317)
21.01.2020Dodatok č. 1 k Rámcovej zmluve na dodávku dreva č. 124643/2020- SLOVWOOD Ružomberok, a.s. Tatranská cesta 3(IČO 36406317)
27.01.20205/2020Zmluva o dielo č. 5/2020(Pestovná činnosť) - PRENO, s.r.o. Nám. SNP 17, Krupina (IČO 44947704)
27.01.202018/2020Kúpna zmluva č. 18/2020 (ODBYT) - PRENO, s.r.o. Nám. SNP 17, Krupina (IČO 44947704)
27.01.202021/2020Kúpna zmluva č. 21/2020 (ODBYT) - PRENO, s.r.o. Nám. SNP 17, Krupina (IČO 44947704)
23.01.202022/2020Kúpna zmluva č. 22/2020 (ODBYT) PRAGMA-VITA s.r.o., M. Kukučína 1409, Zvolen (IČO 44672721)
23.01.202023/2020Kúpna zmluva č. 23/2020 (ODBYT) FIBRA spol. s r.o., SNP 49, Šahy (IČO 31599591)
27.01.202024/2020Kúpna zmluva č. 24/2020 (ODBYT) - PRENO, s.r.o. Nám. SNP 17, Krupina (IČO 44947704)
27.01.202025/2020Kúpna zmluva č. 25/2020 (ODBYT) Agro Lignum, s.r.o, Podlužany 35, 956 52 Podlužany(IČO 51673819)
28.01.202026/2020Kúpna zmluva č. 26/2020 (ODBYT) - PRENO, s.r.o. Nám. SNP 17, Krupina (IČO 44947704)
28.01.202027/2020Kúpna zmluva č. 27/2020 (ODBYT) FIBRA spol. s r.o., SNP 49, Šahy (IČO 31599591)
04.02.202028/2020Kúpna zmluva č. 28/2020(ODBYT) Miroslav Kasana - SANUS, Pod Hliníkom 27, Lužianky(IČO 33709459)
04.02.202029/2020Kúpna zmluva č. 29/2020 (ODBYT) - PRENO, s.r.o. Nám. SNP 17, Krupina (IČO 44947704)
05.02.202030/2020Kúpna zmluva č. 30/2020 (ODBYT) DAVOS trade logistics s.r.o., Mlynská 1669, Krupina(IČO 360048135)
06.02.202031/2020Kúpna zmluva č. 31/2020 (ODBYT) Agro Lignum, s.r.o, Podlužany 35, 956 52 Podlužany(IČO 51673819)
06.02.202032/2020Kúpna zmluva č. 32/2020 (ODBYT) - IRON ART, a.s. Hontianske Tesáre 171 (IČO 31698484)
06.02.202033/2020Kúpna zmluva č. 33/2020 (ODBYT) - PRENO, s.r.o. Nám. SNP 17, Krupina (IČO 44947704)
06.02.202034/2020Kúpna zmluva č. 34/2020 (ODBYT) DEKRET Holz s.r.o, Na Plaváreň 8, 974 11 Banská Bystrica(IČO 50477234)
07.02.202010/2020Zmluva o vykonaní prác č. 10/2020 - PRENO, s.r.o. Nám. SNP 17, Krupina (IČO 44947704)
07.02.202035/2020Kúpna zmluva č. 35/2020(ODBYT) Miroslav Kasana - SANUS, Pod Hliníkom 27, Lužianky(IČO 33709459)
07.02.202036/2020Kúpna zmluva č. 36/2020 (ODBYT) DAVOS trade logistics s.r.o., Mlynská 1669, Krupina(IČO 360048135)
11.02.202039/2020Kúpna zmluva č. 39/2020 (ODBYT) FIBRA spol. s r.o., SNP 49, Šahy (IČO 31599591)
12.02.202037/2020Kúpna zmluva č. 37/2020 (ODBYT) Agro Lignum, s.r.o, Podlužany 35, 956 52 Podlužany(IČO 51673819)
12.02.202040/2020Kúpna zmluva č. 40/2020 (ODBYT) Agro Lignum, s.r.o, Podlužany 35, 956 52 Podlužany(IČO 51673819)
13.02.202042/2020Kúpna zmluva č.42/2020 - PRENO, s.r.o. Nám. SNP 17, Krupina (IČO 44947704)
14.02.202044/2020Kúpna zmluva č. 44/2020 (ODBYT) DAVOS trade logistics s.r.o., Mlynská 1669, Krupina(IČO 360048135)
17.02.202046/2020Kúpna zmluva č.46/2020 (ODBYT) PKI, s.r.o., Bazovského 14, Zvolen (IČO 45283559)
17.02.2020Dodatok č. 2/2020 k Zmluve o vykonaní prác č. 1/2020 (Ťažbová činnosť)- Peter Párničan, Zvolenská cesta 22, 963 01 Krupina(IČO 35988240)
17.02.2020Dodatok č. 1 k Zmluve o vykonaní prác č. 4/2020 (Ťažbová činnosť)- Martin Barančok,Školská 1, 963 01 Krupina(IČO 40543897)
17.02.20201/2020Zmluva o dielo č. 1/2020(opravy a údržba zvážnic) - Radoslav Gregáň, Ficberg 1422 (IČO 46556222)
20.02.2020Dodatok č. 4 k Zmluve o vykonaní prác č. 3/2020 (Ťažbová činnosť)- Jozef Ďurica,Slnečná 9, 963 01 Krupina(IČO 1020606290 )
20.02.2020Dodatok č. 3 k Zmluve o vykonaní prác č. 4/2020 (Ťažbová činnosť)- Ján Brodniansky, Majerský rad 79, 963 01 Krupina(IČO 31881301 )
20.02.2020Dodatok č. 5 k Zmluve o vykonaní prác č. 3/2020 (Ťažbová činnosť)- Martin Šnajder, ČSA 176/63 Budča(IČO 52 241 441 )
20.02.202048/2020Kúpna zmluva č. 48/2020 (ODBYT) Agro Lignum, s.r.o, Podlužany 35, 956 52 Podlužany(IČO 51673819)
20.02.202049/2020Kúpna zmluva č.49/2020 - PKI, s.r.o., Bazovského 14, Zvolen (IČO 45283559)
20.02.202050/2020Kúpna zmluva č. 50/2020 (ODBYT) Agro Lignum, s.r.o, Podlužany 35, 956 52 Podlužany(IČO 51673819)
28.02.202052/2020Kúpna zmluva č. 52/2020 (ODBYT) - IRON ART, a.s. Hontianske Tesáre 171 (IČO 31698484)
28.02.202055/2020Kúpna zmluva č.55/2020 - PRENO, s.r.o. Nám. SNP 17, Krupina (IČO 44947704)
28.02.202056/2020Kúpna zmluva č.56/2020 - PRENO, s.r.o. Nám. SNP 17, Krupina (IČO 44947704)
04.03.202059/2020Kúpna zmluva č.59/2020 - PRENO, s.r.o. Nám. SNP 17, Krupina (IČO 44947704)
04.03.202060/2020Kúpna zmluva č. 60/2020 (ODBYT) DAVOS trade logistics s.r.o., Mlynská 1669, Krupina(IČO 360048135)
03.03.202061/2020Kúpna zmluva č.61/2020 - PRENO, s.r.o. Nám. SNP 17, Krupina (IČO 44947704)
20.03.2020Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. 086BB400010 - Pôdohospodárska platobná agentúra, Hraničná 12, 815 26 Bratislava (IČO 30794323)
20.03.2020Dodatok č. 34 k Nájomnej zmluve zo dňa 14.2.2001- Mesto Krupina, Svätotr.nám. 4/4, 963 01 Krupina (IČO 00320056)
25.03.20191/2020Kúpna zmluva PNP č. 1/2020 PRENO, s.r.o., Nám. SNP 17, 963 01 Krupina (IČO 44947704)
31.03.20206/2020Zmluva o dielo č. 6/2020(Pestovná činnosť) - Ján Brodniansky, Majerský rad 79, 963 01 Krupina(IČO 31881301 )
31.03.20201/PPA/2020Kúpna zmluva č. 1/PPA/2020 - VPP - verejno-prospešný podnik, spol. s r.o. Jelenec 377(IČO 34102213)
31.03.20207/2020Zmluva o dielo č. 7/2020(Pestovná činnosť) - Jozef Ďurica,Slnečná 9, 963 01 Krupina(IČO 1020606290 )
01.04.20208/2020Zmluva o dielo č. 8/2020(Pestovná činnosť) - Ján Greňo, Nad Kotlom 975/20 963 01 Krupina(IČO 1026688003)
01.04.20209/2020Zmluva o dielo č. 9/2020(Pestovná činnosť) - Peter Dobrota, Ivana Krasku 17, 963 01 Krupina(IČO 43300405)
01.04.202010/2020Zmluva o dielo č. 10/2020(Pestovná činnosť) - Martin Barančok,Školská 1, 963 01 Krupina(IČO 40543897 )
01.04.2020Dodatok č. 4 k Zmluve o vykonaní prác č. 8/2020 (Ťažbová činnosť)- Ján Greňo, Nad Kotlom 20, 963 01 Krupina, Peter Dobrota, I. Krasku 17, 963 01 Krupina
01.04.2020Zmluva o vykonaní poradenskej činnosti - 15/R/2020 - Ing. Valter Repka, Líška 1499/10, Krupina (IČO 51 793 440)
01.04.2020Dohoda o cene číslo 15/R/2020 - Ing. Valter Repka, Líška 1499/10, Krupina (IČO 51 793 440)
03.04.20202/PPA/2020Kúpna zmluva č.2/PPA/2020 - Róbert Bartuš, s.r.o. Kováčová(IČO 36640573)
16.04.2020Dodatok č. 6 k Zmluve o vykonaní prác č. 8/2020 (Ťažbová činnosť)- Ján Greňo, Nad Kotlom 20, 963 01 Krupina, Peter Dobrota, I. Krasku 17, 963 01 Krupina
20.05.2020Dodatok č. 7 k Zmluve o úvere - OTP Banka Slovensko, a.s., Štúrova 5, Bratislava (IČO 31 318 916)
22.05.2020Patronátne vyhlásenie - Mesto Krupina, Svät.nám 4/4, Krupina (IČO 00320056)
22.05.2020Zmluva o splátkovom úvere č. 4001/20/031 - OTP Banka Slovensko, a.s., Šturova 5, Bratislava(IČO 31318916)
22.05.2020Zmluva o zriadení záložného práva k nehnuteľnosti č. 4001/20/031-ZZ-01 - OTP Banka Slovensko, a.s., Šturova 5, Bratislava(IČO 31318916)
22.05.2020Zmluva o zriadení záložného práva k pohľadávkam č. 4001/20/031-ZZ-02 - OTP Banka Slovensko, a.s., Šturova 5, Bratislava(IČO 31318916)
22.05.2020Zmluva o vinkulácii č. 4001/20/031-ZZ-03 - OTP Banka Slovensko, a.s., Šturova 5, Bratislava(IČO 31318916)
22.05.2020Všeobecné úverové podmienky k Zmluve o vinkulácii č. 4001/20/031-ZZ-03 - OTP Banka Slovensko, a.s., Šturova 5, Bratislava(IČO 31318916)
29.05.2020Dodatok č. 7 k Zmluve o vykonaní prác č. 3/2020 (Ťažbová činnosť)- Martin Orem,Senohrad 459 (IČO 48328154)
02.06.20203/2020Kúpna zmluva č. 3/2020 - Ing. Adrián Macko, registrovaný včelár, Nad Kotlom 49, Krupina
03.06.202011/2020Zmluva o dielo č. 11/2020(Pestovná činnosť) - DAVOS trade - logistics s.r.o. Mlynská 1669, 963 01 Krupina(IČO 36048135 )
04.06.202012/2020Zmluva o dielo č. 12/2020(Pestovná činnosť) - Ján Mlynárik, Senohrad 103(IČO 43430431 )
08.06.202013/2020Zmluva o dielo č. 13/2020(Pestovná činnosť) - Ján Kriško, Litava 105(IČO 45511209)
15.06.2020Dodatok č. 8 k Zmluve o vykonaní prác č. 8/2020 (Ťažbová činnosť)- Ján Greňo, Nad Kotlom 20, 963 01 Krupina, Peter Dobrota, I. Krasku 17, 963 01 Krupina
15.06.2020Dodatok č. 9 k Zmluve o vykonaní prác č. 6/2020 (Ťažbová činnosť)- Milan Greňo ml,Kalinčiakova 2, 963 01 Krupina(IČO 31079580), Róbert Furjel, Majerský rad 56, 963 01 Krupina (40543773)
15.06.2020Dodatok č. 10 k Zmluve o vykonaní prác č. 3/2020 (Ťažbová činnosť)- Jozef Ďurica,Slnečná 9, 963 01 Krupina
02.07.2020Zmluva o dielo - Nadácia Ekopolis, Komenského 21, 974 01 Banská Bystrica(IČO 00631736)
02.07.2020NO001751_1Kontrakt č. NO001751_1- SLOVWOOD Ružomberok, a.s. Tatranská cesta 3(IČO 36406317)
14.07.2020Dohoda o vzájomnom započítaní záväzkov a pohľadávok - DAVOS trade - logistics s.r.o. Mlynská 1669, 963 01 Krupina(IČO 36048135 )
15.07.2020Dodatok č. 11/2020 k Zmluve o dielo č. 9/2020- CND TVRDOŠINSKÝ, Starohorská cesta  1701/3, Krupina (IČO 36048950)
23.07.2020Dodatok č. 12 k Zmluve o vykonaní prác č. 8/2020 (Ťažbová činnosť)- Ján Greňo, Nad Kotlom 20, 963 01 Krupina, Peter Dobrota, I. Krasku 17, 963 01 Krupina
28.07.202014/2020Zmluva o dielo č. 14/2020(Pestovná činnosť) - Jozefína Brodnianska, Maj.rad79, 96301 Krupina(IČO 43109900)
28.07.202015/2020Zmluva o dielo č. 15/2020(Pestovná činnosť) - Oľga Paulínyová, Nad Kotlom 22, 963 01 Krupina(IČO 43109659 )
30.07.202016/2020Zmluva o dielo č. 16/2020(Pestovná činnosť) - Martin Orem, Senohrad 459(IČO 48328154 )
05.08.20201/2020Dodatok č. 1/2050 k Zmluve o dielo č. 4/2020(Pestovná činnosť) - Radoslav Gregáň, Ficberg 1422/11
14.08.2020NO001751_2Kontrakt č. NO001751_2- SLOVWOOD Ružomberok, a.s. Tatranská cesta 3(IČO 36406317)
17.08.20202020/1Dodatok č. 2020/1 k Zmluve o udelení licencie - Foresta SK, a.s., Horná 34, Banská Bystrica (36368741)
02.09.2020Dodatok č. 13 k Zmluve o vykonaní prác č. 3/2020 (Ťažbová činnosť)- Jozef Ďurica,Slnečná 9, 963 01 Krupina
10.09.2020Servisná zmluva - InterSoft, s.r.o. Zvolen, T.Vansovej 1541/10, Zvolen IČO 50857258
16.09.2020NO001751_3Kontrakt č. NO001751_3- SLOVWOOD Ružomberok, a.s. Tatranská cesta 3(IČO 36406317)
28.09.2020Dodatok č. 14 k Zmluve o vykonaní prác č. 1/2020 (Ťažbová činnosť)- Peter Párničan,Zvolenská cesta 362/22, 963 01 Krupina
13.10.2020Dodatok č. 15 k Zmluve o vykonaní prác č. 6/2020 (Ťažbová činnosť)- Milan Greňo,Kalinčiakova 781/2, 963 01 Krupina
13.10.2020Dodatok č. 16 k Zmluve o vykonaní prác č. 1/2020 (Ťažbová činnosť)- Marián Ďurica,J.Špitzera 2, 963 01 Krupina
13.10.2020Dodatok č. 17 k Zmluve o vykonaní prác č. 3/2020 (Ťažbová činnosť)- Marek Ančin,Maj.rad 56, 963 01 Krupina
15.10.2020Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytnutí NFP č. 086BB400010 - PPA, Hraničná 12, Bratislava (IČO 30794323)
22.10.2020Dodatok č. 18 k Zmluve o vykonaní prác č. 3/2020 (Ťažbová činnosť)- Marek Ančin,Maj.rad 56, 963 01 Krupina
30.10.2020Dodatok č. 36 k Nájomnej zmluve zo dňa 14.2.2001 - Mesto Krupina, Svät.nám. 4/4, 963 01 Krupina (IČO 00320056)
02.11.2020Dodatok č. 19 k Zmluve o vykonaní prác č. 3/2020 (Ťažbová činnosť)- Marek Ančin,Maj.rad 56, 963 01 Krupina
03.11.2020NO002239Kontrakt č. NO002239- SLOVWOOD Ružomberok, a.s. Tatranská cesta 3(IČO 36406317)
03.11.202067/2020Kúpna zmluva č.67/2020 - Holz-Import-Export, s.r.o., Nábrežná 12 Trenčín(IČO 36044377)
05.11.2020Zmluva o budúcej zmluve o využití výsledkov riešenia projektu - NLC, Zvolen(IČO 42001315)
27.11.2020Rámcová kúpna zmluva č. 2020287 - AQUA PRO EUROPE,a.s., Pod Furčou 7, Košice(IČO 50886771)
11.12.2020Zmluva o starostlivosti - Štátna ochrana prírody SR, Tajovského 28B, 974 01 Banská Bystrica(IČO 17058520)
15.12.2020Partnerska dohoda - Prijímateľ : SOŠOaS, M.R.Štefánika 8, Krupina (IČO 00159352), Partner 1: ZŠ J.C.Hronského , Školská 10, Krupina IČO 37833758), Partner 2 : MsL, s.r.o. Krupina,Priemyselná 969/14 (IČO 31616798), Partner 3 : Mesto Krupina, Svätotr.nám. 4/4, (IČO 00320056)
18.12.2020Dodatok č. 1 k Zmluve o splátkovom úvere č. 4001/20/031 - OTP Banka Slovensko, a.s., Šturova 5, Bratislava(IČO 31318916)
18.12.2020Kúpna zmluva č.02/2020 - MsPS, s.r.o., Svätotroj.nám. 4/4, Krupina (IČO 36027278)
18.12.2020Kúpna zmluva č.03/2020 - MsPS, s.r.o., Svätotroj.nám. 4/4, Krupina (IČO 36027278)
18.12.2020Kúpna zmluva č.04/2020 - MsPS, s.r.o., Svätotroj.nám. 4/4, Krupina (IČO 36027278)
18.12.2020Kúpna zmluva č.05/2020 - MsPS, s.r.o., Svätotroj.nám. 4/4, Krupina (IČO 36027278)
18.12.2020Kúpna zmluva č.06/2020 - MsPS, s.r.o., Svätotroj.nám. 4/4, Krupina (IČO 36027278)
18.12.2020Kúpna zmluva č.07/2020 - MsPS, s.r.o., Svätotroj.nám. 4/4, Krupina (IČO 36027278)