Zmluvy 2021

 

ZVEREJNENÉČÍSLOPOPIS

02.01.2021
NO002239Kontrakt č. NO002239- SLOVWOOD Ružomberok, a.s. Tatranská cesta 3(IČO 36406317)

02.01.2021
241052020Nájomná zmluva č. 241052020 - Mesto Krupina, Svätotroj.nám. 4/4, 963 01 Krupina(IČO 00320056)
02.01.2021Zmluva o podmienkach poskytnutia ceny za služby v nákladnej preprave č. 8371 - ŽS Cargo Slovakia, a.s., Drieňová 24, Bratislava (IČO 35914921)
08.01.20212/2021Kúpna zmluva č.2/2021 - PKI, s.r.o., Bazovského 14, Zvolen (IČO 45283559)
11.01.20211/2021Zmluva o dielo č. 1/2021(Pestovná činnosť) - Ján Kriško, Litava 105 (IČO 45511209)
11.01.20212/2021Zmluva o dielo č. 2/2021(Pestovná činnosť) - Ján Mlynárik, Senohrad 103 (IČO 43430431)
11.01.20213/2020Zmluva o dielo č. 3/2021(Pestovná činnosť) - Vladimíra Párničanová, Ficberg 1423(IČO 43089801)
11.01.20214/2021Zmluva o dielo č. 4/2021(Pestovná činnosť) - Pavel Šouc, Kalinčiakova 787/7, Krupina (IČO 34793968)
11.01.20215/2021Zmluva o dielo č. 5/2021(Pestovná činnosť) - Radoslav Gregáň, Ficberg 1422 (IČO 46556222)
11.01.20216/2021Zmluva o dielo č. 6/2021(Pestovná činnosť) - PRENO, s.r.o., Nám.SNP 124/17, 963 01 Krupina(IČO 44947704)
11.01.20211Zmluva č. 1 o preprave dreva na rok 2021 - CND TVRDOŠINSKÝ, Starohorská cesta  1701/3, Krupina (IČO 36048950)
11.1.20212/2021Zmluva o vykonaní prác č. 2/2021 (Ťažbová činnosť)- Peter Párničan, Zvolenská cesta 22, 963 01 Krupina(IČO 35988240)
11.1.20213/2021Zmluva o vykonaní prác č. 3/2021 (Ťažbová činnosť)- Milan Greňo ml,Kalinčiakova 2, 963 01 Krupina(IČO 31079580)
11.1.20214/2021Zmluva o vykonaní prác č. 4/2021 (Ťažbová činnosť)- Miroslav Kohút, Kopanice 13, 963 01 Krupina(IČO 31881947)
11.1.20215/2021Zmluva o vykonaní prác č. 5/2021 (Ťažbová činnosť)- Ján Greňo, Nad Kotlom 20, Krupina (IČO 1026688003), Peter Dobrota, I. Krasku 17, Krupina (IČO 43300405)
11.1.20216/2021Zmluva o vykonaní prác č. 6/2021 (Ťažbová činnosť)- Marián Maslík, Horný Jalšovík 72, 962 41 Bzovík (IČO 45454078), Zdenko Maslík, Horný Jalšovík 62, 962 41 Bzovík (IČO 43498451)
11.1.20218/2021Zmluva o vykonaní prác č. 8/2021 (Ťažbová činnosť)- Marek Ančin, Majerský rad 56, 963 01 Krupina(IČO 44588402 )
11.1.20217/2021Zmluva o vykonaní prác č. 7/2021 (Ťažbová činnosť)- Ján Brodniansky, Majerský rad 79, 963 01 Krupina(IČO 31881301 )
11.1.20219/2021Zmluva o vykonaní prác č. 9/2021 (Ťažbová činnosť)- Cyril Ďurica, Družstevná 33, Dobrá Niva, 962 61 (IČO 31879268)
11.1.20217/2021Zmluva o dielo č. 7/2021(Pestovná činnosť) - Jozef Ďurica, Slnečná 9, Krupina (IČO 33296219)
11.01.20211/2021Kúpna zmluva č.1/2021 - NEMUS s.r.o., Pieninská 21, Banská Bystrica (IČO 44143664)
12.01.2021Dodatok č. 1/2021 k Zmluve o dielo č. 5/2021(Pestovná činnosť) - Radoslav Gregáň, Ficberg 1422 (IČO 46556222)
12.01.20213/2021Kúpna zmluva č.3/2021 - DEKRET Holz s.r.o., Na Plaváreň 8, Banská Bystrica (IČO 50477234)
12.01.20214/2021Kúpna zmluva č.4/2021 - PRENO, s.r.o. Nám. SNP 17, Krupina (IČO 44947704)
12.01.20215/2021Kúpna zmluva č.5/2021 - PRENO, s.r.o. Nám. SNP 17, Krupina (IČO 44947704)
13.01.2021Zmluva o výkone funkcie odborného lesného hospodára - Ján Očovský, Uňatín 79
12.01.20216/2021Kúpna zmluva č.6/2021 - Jaroslav Országh ALT-Repas, Vĺčok 1188/8, Krupina (IČO 48289531)
15.01.20217/2021Kúpna zmluva č.7/2021 - PRENO, s.r.o. Nám. SNP 17, Krupina (IČO 44947704)
18.01.20218/2021Kúpna zmluva č.8/2021 - OVIS s.r.o., Medlenova 1474, Gbely (IČO 36256340)
18.01.20219/2021Kúpna zmluva č.9/2021 - PKI, s.r.o., Bazovského 14, Zvolen (IČO 45283559)
19.01.202110/2021Kúpna zmluva č.10/2021 - IRON ART, a.s. Hontianske Tesáre 171 (IČO 31698484)
19.01.202111/2021Kúpna zmluva č.11/2021 - PRENO, s.r.o. Nám. SNP 17, Krupina (IČO 44947704)
20.01.202112/2021Kúpna zmluva č.12/2021 - PP-TREND spol s r.o., Bojnice (IČO 36324523)
20.01.202113/2021Kúpna zmluva č.13/2021 - PKI, s.r.o., Bazovského 14, Zvolen (IČO 45283559)
20.01.202114/2021Kúpna zmluva č.14/2021 - PRENO, s.r.o. Nám. SNP 17, Krupina (IČO 44947704)
21.01.202115/2021Kúpna zmluva č.15/2021 - PRENO, s.r.o. Nám. SNP 17, Krupina (IČO 44947704)
25.01.202116/2021Kúpna zmluva č.16/2021 - NEMUS,s.r.o. Pieninská 6431/21, Banská Bystrica (IČO 441436664)
25.01.202117/2021Kúpna zmluva č.17/2021 - PRAGMA-VITA s.r.o., M.Kukučína 6/1409, Zvolen (IČO 44672721)
25.01.2021Kolektívna zmluva na rok 2021 - ZO OZ DLV pri Mestských lesoch, s.r.o. v Krupine (IČO 35651326)
26.01.202118/2021Kúpna zmluva č.18/2021 - PRENO, s.r.o. Nám. SNP 17, Krupina (IČO 44947704)
26.01.202120/2021Kúpna zmluva č.20/2021 - NARIM,s.r.o. Oremburská 8, Banská Bystrica (IČO 52021939)
27.01.2021Dodatok č. 2 k Zmluve o úvere - OTP Banka Slovensko, a.s., Štúrova 5, 813 54 Bratislava(IČO 31 318 916)
29.01.2021NO002239_1Kontrakt č. NO002239_1- SLOVWOOD Ružomberok, a.s. Tatranská cesta 3(IČO 36406317)
01.02.202122/2021Kúpna zmluva č.22/2021 - PRENO, s.r.o. Nám. SNP 17, Krupina (IČO 44947704)
03.02.202123/2021Kúpna zmluva č.23/2021 - PRENO, s.r.o. Nám. SNP 17, Krupina (IČO 44947704)
05.02.202124/2021Kúpna zmluva č.24/2021 - AMNESIA s.r.o., Nitrianska 379, Okoličná na Ostrove (IČO 45283559)
05.02.202125/2021Kúpna zmluva č.25/2021 - NEMUS s.r.o., Pieninská 21, Banská Bystrica (IČO 44143664)
05.02.202126/2021Kúpna zmluva č.26/2021 - PRENO, s.r.o. Nám. SNP 17, Krupina (IČO 44947704)
05.02.202127/2021Kúpna zmluva č.27/2021 - FIBRA spol. s r.o. , SNP 49, Šahy (IČO 31599591)
05.02.202128/2021Kúpna zmluva č.28/2021 - PÍLA SEB, s.r.o. Sebechleby (IČO 36005614)
05.02.202129/2021Kúpna zmluva č.29/2021 - PP-Trend,spol. s r.o. Bojnice (IČO 36324523 )
05.02.202130/2021Kúpna zmluva č.30/2021 - PKI, s.r.o. Zvolen (IČO 45283559)
11.02.202131/2021Kúpna zmluva č.31/2021 - PKI, s.r.o. Zvolen (IČO 45283559)
11.02.202132/2021Kúpna zmluva č.32/2021 - GRANWOOD, s.r.o. M.R.Štefánika 41, Krupina (IČO 51875772)
12.02.202133/2021Kúpna zmluva č.33/2021 - PRENO, s.r.o. Nám. SNP 17, Krupina (IČO 44947704)
12.02.202134/2021Kúpna zmluva č.34/2021 - PRENO, s.r.o. Nám. SNP 17, Krupina (IČO 44947704)
12.02.202135/2021Kúpna zmluva č.35/2021 - PKI, s.r.o. Zvolen (IČO 45283559)
16.02.202136/2021Kúpna zmluva č.36/2021 - PRENO, s.r.o. Nám. SNP 17, Krupina (IČO 44947704)
15.02.2021Dodatok č. 2/2021 k Zmluve o dielo č. 2/2021(Pestovná činnosť) - Ján Mlynárik, Senohrad 103 (IČO 43430431)
16.02.202137/2021Kúpna zmluva č.37/2021 - PRENO, s.r.o. Nám. SNP 17, Krupina (IČO 44947704)
18.02.202138/2021Kúpna zmluva č.38/2021 - PKI, s.r.o. Zvolen (IČO 45283559)
18.02.202139/2021Kúpna zmluva č.39/2021 - GRANWOOD, s.r.o. M.R.Štefánika 41, Krupina (IČO 51875772)
18.02.202141/2021Kúpna zmluva č.41/2021 - PRENO, s.r.o. Nám. SNP 17, Krupina (IČO 44947704)
19.02.202142/2021Kúpna zmluva č.42/2021 - PRENO, s.r.o. Nám. SNP 17, Krupina (IČO 44947704)
23.02.202143/2021Kúpna zmluva č.43/2021 - PRENO, s.r.o. Nám. SNP 17, Krupina (IČO 44947704)
23.02.202145/2021Kúpna zmluva č.45/2021 - PÍLA SEB, s.r.o. Sebechleby (IČO 36005614)
23.02.202146/2021Kúpna zmluva č.46/2021 - PP-Trend,spol. s r.o. Bojnice (IČO 36324523 )
23.02.202147/2021Kúpna zmluva č.47/2021 - AMNESIA s.r.o., Nitrianska 379, Okoličná na Ostrove (IČO 45283559)
23.02.202148/2021Kúpna zmluva č.48/2021 - PKI, s.r.o. Zvolen (IČO 45283559)
23.02.202149/2021Kúpna zmluva č.49/2021 - PRENO, s.r.o. Nám. SNP 17, Krupina (IČO 44947704)
23.02.2021Zmluva o užívaní vymedzených úsekov ciest - Národná diaľničná spoločnosť, Bratislava (IČO 35919001)
23.02.2021Zmluva o poskytnutí palubnej jednotky - SkyTool, a.s.,Bratislava (IČO 44500734)
24.02.202151/2021Kúpna zmluva č.51/2021 - PRENO, s.r.o. Nám. SNP 17, Krupina (IČO 44947704)
25.02.202152/2021Kúpna zmluva č.52/2021 - PRENO, s.r.o. Nám. SNP 17, Krupina (IČO 44947704)
25.02.202153/2021Kúpna zmluva č.53/2021 - DYHATECH s.r.o. Kráľova Lehota 42 (IČO 53337697)
29.2.2021Dodatok k Zmluve o vykonaní prác č. 8/2021 (Ťažbová činnosť)- Marek Ančin, Majerský rad 56, 963 01 Krupina(IČO 44588402 )
15.03.2021Zmluva o poskytnutí technickej služby - SH ALARM, s.r.o., Kalinčiakova 35, Krupina(IČO 53302761)
29.3.20218/2021Zmluva o dielo č. 8/2021(Pestovná činnosť) - Jozef Országh, Vĺčok 1188, Krupina (IČO 40541177)
29.3.20219/2021Zmluva o dielo č. 9/2021(Pestovná činnosť) - Oľga Paulínyová, Nad Kotlom 977/22, Krupina (IČO 43109659)
29.3.2021Dodatok k Zmluve o vykonaní prác č. 5/2021 (Ťažbová činnosť)- Ján Greňo, Nad Kotlom 20, Krupina (IČO 1026688003),Peter Dobrota, I. Krasku 17, Krupina (IČO 43300405)
30.3.2021Dodatok k Zmluve o vykonaní prác č. 2/2021 (Ťažbová činnosť)- Peter Párničan, Zvolenská cesta 22, Krupina (IČO 35988240)
14.4.2021Dodatok k Zmluve o vykonaní prác č. 3/2021 (Ťažbová činnosť)- Milan Greňo, Kalinčiakova 781/2, 963 01 Krupina
14.4.2021Dodatok k Zmluve o vykonaní prác č. 3/2021 (Ťažbová činnosť)- Milan Greňo, Kalinčiakova 781/2, 963 01 Krupina
23.04.20211/2021Kúpna zmluva PNP č.1/2021 - PRENO, s.r.o. Nám. SNP 17, Krupina (IČO 44947704)